Hankkeet

Y-Säätiö on tiiviisti mukana pääministeri Sipilän hallituksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNEssa. Ohjelman toteuttaminen on valtion, kaupunkien, järjestöjen ja muiden palveluntuottajien yhteistyötä.

AUNE, viralliselta nimeltään Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016–2019, seuraa PAAVO 1 ja 2 -ohjelmia. AUNE-ohjelman yhteistyötä kehitetään koordinoimassamme Verkostokehittäjät-hankkeessa, jota STEA rahoittaa.

Asumissosiaalisen työn sisällöllinen yhteiskehittäminen jatkui valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Kuluneena vuonna Verkostokehittäjät-hankkeessa keskityttiin muun muassa Asunto ensin -periaatteen mukaisten suositusten laatimiseen. Myös arviointityökaluja kehitettiin. Asumissosiaalisen työn sisällöllinen yhteiskehittäminen jatkui valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yhteiskehittämistä tehtiin järjestämällä eri organisaatioissa koulutuksia, pilottityöskentelyjä ja muita tilaisuuksia.

Tilaisuuksiin, joita järjestettiin yhteistyössä kumppanien kanssa yhteensä 16, osallistui toimintavuoden aikana yli 550 ihmistä.

STEA-avusteinen Toimekas-hanke (2017–2019) käynnistyi. Hanke on Y-Säätiön koordinoima usean järjestön yhteishanke. Sen tavoitteena on arjen mielekkään toiminnan kehittäminen sekä jäsentyneen sosiaalisen kuntoutuksen toiminnallisen kokonaisuuden luominen asunnottomien asumispalveluihin.

Purjehdukset ja Oman muotoinen koti tukivat nuoria

Y-Säätiön ja M2-Kotien nuoret asukkaat osallistuivat Tall Ship Raceen kahdella purjehduksella.

Ensimmäinen purjehdus tehtiin Ruotsin Halmstadista Kotkaan 30.6.–15.7. ja toinen Kotkasta Turkuun 15.–22.7. Purjehdusten tavoitteena on tarjota nuorille eväitä tulevaisuuteen. Purjehdukset jatkuvat myös kesällä 2018.

Kannelmäessä  Oman muotoinen koti -pilotti oli käynnissä vuoden 2017 aikana. Pilotissa nuoret 18–25-vuotiaat M2-Kotien asukkaat auttoivat lähiseudun ihmisiä erilaisissa tehtävissä osa-aikaisesti ja saivat siitä pientä tuloa. 2016 aloitettu kokeilu päättyi vuoden lopussa.

Välivuokrauspilotti päättyi Espoossa. Kokeilu jatkuu vielä Tampereella vuoden 2018 ajan.

Välivuokrausmallissa Y-Säätiö vuokraa asunnon yksityiseltä vuokranantajalta ja kaupunki vastaa niiden asukasvalinnasta. Välivuokrausmallissa poistuvat asunnon omistajalle aiheutuvat vuokraustoiminnan tyypilliset taloudelliset riskit, sillä ne siirtyvät Y-Säätiölle.