Ohjelma

Yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä

Hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä ja poistaa asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa eli vuoteen 2027 mennessä. Hallitusohjelman mukaisesti on käynnistetty Yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

Tavoitteet asunnottomuuden puolittamiseksi ovat:

  • lisätään kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa
  • vahvistetaan asunnottomuustyötä ja siihen liittyvää osaamista kuntien peruspalveluissa
  • parannetaan asumisneuvonnan saatavuutta
  • vakiinnutetaan toimijoiden yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla

Keinoja asunnottomuuden vähentämiseksi:

  • Toimivaksi todetusta Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni.
  • Asumisneuvonnan saatavuutta parantannetaan.
  • Talousongelmien ennaltaehkäisyn palveluita kehitetään. –
  • Ohjelmakaupunkien kanssa sovitaan asunnottomille osoitettujen asuntojen määrästä.
  • Matalan kynnyksen palveluita ja liikkuvia sotepalveluita kehitetään asunnottomuuden näkökulmasta.
  • Asunnottomuuden poistotavoite liitetään osaksi valtion ja suurten kaupunkiseutujen MAL-sopimuksia.

Ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana toimii Ympäristöministeriö.