Käyttöehdot ja henkilötietosuoja

Käyttöehdot koskevat Y-Säätiö-konsernin (jäljempänä Y-Säätiö) ysaatio.fi ja m2kodit.fi internetsivustoja ja niiden sisältämiä palveluita (jäljempänä sivut ja palvelut).

Palveluissamme ja niihin liittyvissä muissa palveluissa kuten hakulomakkeissa noudatetaan seuraavia lakeja ja asetusta:

  • Tietoyhteiskuntakaari 917/2014
  • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Palvelun tarkoitus

Palvelun tarkoituksena on parantaa Y-Säätiötä koskevien tietojen ja palvelujen saatavuutta ja antaa hyödyllistä tietoa Y-Säätiöstä, palveluistamme ja tuotteistamme.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Palvelussamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedostoja. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista edellyttäen, että lähde mainitaan.

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Y-Säätiölle tai muille tiedontuottajille. Palvelun sisältämän aineiston osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Y-Säätiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Vastuurajoitus

Y-Säätiö pyrkii huolellisesti varmistamaan palvelun sisällön virheettömyyden ja ajantasaisuuden, virheettömän ja keskeytymättömän toiminnan sekä sen, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Y-Säätiö ei kuitenkaan vastaa mistään palvelun käytöstä tai palvelun toimimattomuudesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista eikä vahingoista.

Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Palveluissa annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää Y-Säätiötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Jos palvelun ja Y-Säätiön muun virallisen aineiston välillä on eroavuuksia, noudatetaan aina virallisesti julkaistua muotoa.

Palvelussa esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ja muut tiedot ovat ohjeellisia. Oikeat tiedot on aina varmistettava asianomaiselta taholta kuten M2-Kotien vuokraustoiminnasta.

Käyttäjällä on mahdollisuus lähettää palvelun kautta viestejä Y-Säätiöön. Viestin perille saapuminen ja viestin tietojen oikeellisuus ovat käyttäjän vastuulla.

Palveluun voi sisältyä käyttäjän avuksi tarkoitettuja linkkejä kolmansien tahojen sivuille. Y-Säätiö pyrkii varmistamaan linkkien toimimisen, mutta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

Y-Säätiö ei takaa, että palvelu olisi virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaita.

Y-Säätiöllä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun sisältöä ja käyttöehtoja, palvelun saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

Palvelun sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä Y-Säätiö kerää käyttäjien henkilötietoja tässä selosteessa kerrottuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kun henkilö täyttää työpaikkahakemuksen tai asuntohakemuksen, tiedot siirtyvät Y-säätiön henkilöstö- tai asiakasrekisteriin.

Muiden lomakkeiden lähetys samoin kuin sähköpostin lähettäminen palvelussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin on suojaamatonta, eikä niillä sen johdosta tule lähettää henkilötunnusta, tilinumeroa, palkkatietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

Uutiskirjeen tilaajien sähköpostiosoite tallennetaan. Henkilötietoja kerätään myös kävijän osallistuessa kilpailuihin, tilaisuuksiin ilmoittautuessa tai jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan.

Jos kävijä lähettää Y-Säätiölle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Palvelun käyttäjistä kerätään tilastotietoja ja näin kerättyä tietoa analysoidaan. Tämä toteutetaan siten, ettei tietoja voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. Y-Säätiö-konserni myös ostaa tilastotietojen keräys- ja analysointipalveluja.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Y-Säätiössä ja henkilötietolain edellyttämät tietosuojaselosteet löydät kohdasta ”Tietosuojaselosteet henkilötietojen käsittelemisestä”.

Tietoyhteiskuntakaaren 190 §:n mukainen yhteyspiste

Y-Säätiö sr / Viestintä

Tietosuojaselosteet henkilötietojen käsittelemisestä

Y-Säätiön tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilörekisterejä. Katso tarkemmat tietosuojaselosteet.