Kansainvälisyys

Suomi on ollut viime vuosina ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on saatu vähenemään. Vuonna 2014 toteutettu Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman  kansainvälinen tutkija-arviointi korosti suomalaisen asunnottomuuspolitiikan tehokkuutta ja innovatiivista asunto ensin -mallin soveltamista.

Kokonaisvaltainen, valtakunnalliseen ohjelmaan perustuva asunnottomuuden hoito on edelleen poikkeuksellista Euroopassa. Asuntolat ovat yhä yleisin ratkaisu ongelmaan.  Asunto ensin -työ on ollut pääosin yksittäisiä kokeiluhankkeita ilman kattavaa verkostoitumista ja tiedon jakamista. Y-Säätiön ja FEANTSAn johdolla perustettu Housing First Europe Hub pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tiivistämällä yhteistyötä eurooppalaisten toimijoiden välillä.

Suomi on aktiivisesti mukana eurooppalaisessa asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö FEANTSAssa. Järjestön eri verkostot ja foorumit toimivat asunnottomuuden tutkimus- ja vaikuttamistyön eurooppalaisina alustoina. Vuosittain FEANTSA nostaa esille keskeisiä teemoja mm. järjestämissään konferensseissa. Vuonna 2016 FEANTSA julkaisi Asunto ensin -työn oppaan Housing First Guide Europe.

Euroopan Unioni on kehittänyt strategisia työkaluja jäsenmaidensa asunnottomuustyön tukemiseen. Nykyinen Suomen asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelma (AUNE) perustuu kaupunkien strategiatyöskentelyn osalta osittain Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella pyörivään hankkeeseen. Eurooppalaisten rahoitusinstrumenttien käyttö on suunniteltu tukemaan maiden omien sosiaalipoliittisten rakenteiden toimintaa ja erityisesti avustamaan köyhyyttä ehkäisevien toimintamuotojen käynnistämisessä.

Jäsenenä FEANTSA-kattojärjestössä

Olemme jäsenenä eurooppalaisessa FEANTSA-kattojärjestössä (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless). FEANTSA on ainoa merkittävä eurooppalainen verkosto, joka keskittyy työssään yksinomaan asunnottomuuteen.

Meidän lisäksemme FEANTSAn jäseniä Suomesta ovat Helsingin DiakonissalaitosVailla vakinaista asuntoa ryAsukasliitto ja Nuorisoasuntoliitto.

Kansainvälinen yhteistyö

Juha Kahila


  • Kansainvälisten asioiden päällikkö
  • juha.kahila@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 372