Kansainvälinen työ

Suomi on ollut viime vuosina ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on saatu vähenemään. Kansallisilla asunnottomuusohjelmilla on saatu vaikuttavia tuloksia ja asunnottomuuden poistaminen on yhteisesti jaettu tavoite. Vuonna 2014 toteutettu Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman  kansainvälinen tutkija-arviointi korosti suomalaisen asunnottomuuspolitiikan tehokkuutta ja innovatiivista asunto ensin -mallin soveltamista.

Kokonaisvaltainen, valtakunnalliseen ohjelmaan perustuva asunnottomuustyö on edelleen poikkeuksellista Euroopassa. Asuntolat ovat yhä yleisin ratkaisu ongelmaan.  Asunto ensin -työ on ollut pääosin yksittäisiä kokeiluhankkeita ilman kattavaa verkostoitumista ja tiedon jakamista. Y-Säätiön ja FEANTSAn johdolla perustettu Housing First Europe Hub pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tiivistämällä yhteistyötä eurooppalaisten toimijoiden välillä.

Suomi on aktiivisesti mukana eurooppalaisessa asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö FEANTSAssa. Järjestön eri verkostot ja foorumit toimivat asunnottomuuden tutkimus- ja vaikuttamistyön eurooppalaisina alustoina. Vuosittain FEANTSA nostaa esille keskeisiä teemoja mm. järjestämissään konferensseissa. Vuonna 2016 FEANTSA julkaisi Asunto ensin -työn oppaan Housing First Guide Europe.

Euroopan Unioni on kehittänyt strategisia työkaluja jäsenmaidensa asunnottomuustyön tukemiseen. Suomen asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelma (AUNE) perustui kaupunkien strategiatyöskentelyn osalta osittain Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella pyörivään hankkeeseen. Eurooppalaisten rahoitusinstrumenttien käyttö on suunniteltu tukemaan maiden omien sosiaalipoliittisten rakenteiden toimintaa ja erityisesti avustamaan köyhyyttä ehkäisevien toimintamuotojen käynnistämisessä.

Y-Säätiön kansainvälinen työ

Y-Säätiön tavoitteena on poistaa asunnottomuus Suomessa ja vähentää asunnottomuutta kansainvälisesti. Suomen Asunto ensin -mallilla on saatu aikaan erinomaisia tuloksia ja teemme parhaamme jakaaksemme asiantuntemustamme ja parhaita käytäntöjä asunnottomuuden poistamisessa. Tämä voi tarkoittaa kouluttamista, konsultaatiota, vierailujen järjestämistä, puhe-esiintymisiä, tutkimusta, haastattelujen antamista ja kansainvälistä verkostoitumista.

Olemme jäsenenä eurooppalaisessa FEANTSA-kattojärjestössä (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless). FEANTSA on ainoa merkittävä eurooppalainen verkosto, joka keskittyy työssään yksinomaan asunnottomuuteen. Meidän lisäksemme FEANTSAn jäseniä Suomesta ovat Helsingin DiakonissalaitosVailla vakinaista asuntoa ryAsukasliitto ja Nuorisoasuntoliitto.

Vuonna 2016 Yhdessä FEANTSAn kanssa perustimme The Housing First Europe Hubin, johon kuuluu jo 45 jäsentä järjestöistä kaupunkeihin, ministeriöihin, asuntotoimijoihin ja tutkijoihin Euroopassa ja muualla. The Housing First Europe Hub edistää Asunto ensin -mallia keskeisenä ratkaisuna asunnottomuuden torjuntaan vaikuttamistyön, koulutuksen, tutkimuksen ja tutkimuksen avulla.

Nordic Homelessness Alliance on Y-Säätiön vuonna 2023 kokoama asunnottomuustoimijoiden Pohjoismainen verkosto. Verkosto perustettiin syventämään yhteistyötä ja varmistamaan parhaiden käytäntöjen leviäminen pohjoismaissa, joissa hyvinvointivaltioiden toimintaa on järjestetty samankaltaisesti. Allianssin tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen pohjoismaista ja luoda kansainvälisesti johtava malli asunnottomuuden poistamiseen.

Nordic Homelessness Alliance

Nordic Homelessness Alliance

Nordic Homelessness Alliance kokoaa yhteen asunnottomuustyön keskeiset toimijat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Tanskasta.

Y-Säätiön julkaisuja

Y-Säätiö on julkaissut kirjoja, joissa käsitellään erityisesti Y-Säätiön toimintaperiaatteita, Suomen Asunto ensin -mallia sekä asunnottomuustyön kehittämistä ja tulevaisuuden näkymiä. Kirjat on kirjoitettu vastaamaan erityisesti kansainväliseen kiinnostukseen, joka kohdistuu Y-Säätiössä ja Suomessa tehtävään asunnottomuustyöhön. Home for All -kirjasta löytyy myös suomenkielinen versio Jotta jokaisella on koti.

Kansainvälinen yhteistyö

Juha Kahila


  • Kansainvälisten asioiden päällikkö
  • juha.kahila@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 372