Toimitusjohtajan katsaus

Y-Säätiön puolivuosikatsaus on julkaistu. Talouslukujen lisäksi kerromme raportissa uudistuksistamme ja markkinatilanteen tuomista muutoksista.

Y-Säätiön vuosi käynnistyi perinteisesti Y-päivällä, joka järjestettiin 15. kertaa. Tänä vuonna päivässä käsiteltiin asumisen ja asunnottomuuden ajankohtaisia aiheita. Päivän pääteemana oli tuettu asuminen ja hyvinvointialueuudistus. Päivän puheista välittyi usko tulevaan ja yhdessä tekemiseen.

Talouden haasteiden kanssa selvitty

Maailman ja valtiontalouden ilmiöt kuten inflaatio, kohonneet kustannukset ja korkea korkotaso ovat haastaneet asuntosektoria ja myös Y-Säätiötä. Aikaisempina vuosina tehdyt rahoituksen suojaustoimet ovat tehty näitä yllätyksellisiä tilanteita varten ja nyt ne mm. hillitsevät korkokuluja. Kustannustietoisuus toiminnassa on korostunut entisestään.

Uusia koteja ja hankkeita asunnottomuuden poistamiseksi

Y-Säätiön M2-Kodeille valmistui kaksi uutta taloa Kuopioon ja Tampereelle, yhteensä 101 uutta asuntoa. Rakenteilla on 567 asuntoa, joista kolme kohdetta valmistuu vielä tämän vuoden puolella.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi Y-Säätiölle avustukset kahteen uuteen kehittämishankkeeseen, jotka käynnistyivät keväällä 2023. Hankkeilla vähennetään asunnottomuutta ja autetaan säätiön omistamien nuorisoasuntojen asukkaita. Uudet hankkeet ovat osa hyvinvointialuetyöhön keskittyvää yhteiskehittämisen kokonaisuutta, johon Y-Säätiö palkkasi keväällä ohjelmapäällikön.  

Selkeä ja saavutettava

Y-Säätiössä toteutettiin viestinnän ja markkinoinnin uudistuksia alkuvuoden aikana. Edellisenä vuonna käynnistynyt visuaalisen ilmeen uudistus tuli näkyväksi maaliskuussa uusien verkkosivujen julkaisun myötä. Uusi ilme ja verkkosivut, jotka löytyvät osoitteesta ysaatio.fi, tukevat säätiön työtä ja pyrkivät vahvistamaan asiantuntijuuden tunnistamista sekä vaikuttavaa viestintää. Uudistuksen myötä Y-Säätiön sivustolta löytyvät myös Asunto ensin Verkostokehittäjien sivut, johon on koottu kattavasti tietoa asunnottomuudesta ja asunnottomuutta poistavasta kehittämistyöstä.

Maaliskuussa jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen antoi kasvonsa Y-Säätiön ensimmäiselle kampanjalle nimeltä ’’On etuoikeus voida tulla kotiin’’. Kampanja korosti oman kodin merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja pyrki lisäämään tietoisuutta asunnottomuudesta.

Viihtyisiä ympäristöjä

Ympäristöön liittyvät hankkeet ovat keskeisessä asemassa säätiön toiminnassa. Keväällä julkaistiin Y-Säätiön Kestävän Viherhoidon Käsikirja, joka tarjoaa ohjeita kestävään pihojen ylläpitoon, hoitoon ja suunnitteluun. Tämä käsikirja ohjaa pihanhoitoa uusille raiteille ja kannustaa hallittuun pihaluonnon villiyttämiseen.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen yhteistyö on yksi Y-Säätiön toiminnan kulmakivistä. Uusi Nordic Homelessness Alliance -verkosto yhdistää asunnottomuustyön keskeiset toimijat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Tanskasta. Vaikka Pohjoismaissa on aiemminkin tehty yhteistyötä asunnottomuuden vähentämiseksi, tämä uusi verkosto pyrkii syventämään yhteistyötä ja kumppanuutta entisestään.

Y-Säätiön osaamista arvostetaan myös laajemmin kansainvälisesti. Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen johtama Royal Foundation aloitti viisivuotisen asunnottomuusohjelman Britanniassa, ja Suomen onnistumiset asunnottomuuden vähentämisessä ovat toimineet inspiraationa ja käytännön esimerkkinä Homewards-hankkeelle. Toukokuussa minulla oli myös mahdollisuus tavata itse prinssi Lontoossa.

Strategia ohjaa

Keväällä saimme valmiiksi Y-Säätiön strategian päivityksen vuosille 2023–2030. Vaikka alkuvuonna huomio on kiinnittynyt enimmäkseen energiakriisiin, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa ja inflaatioon, on tärkeää muistaa, että viimeisen puolen vuoden aikana on tapahtunut myös paljon hyviä asioita, jotka antavat meille innostusta ja eväitä kohti loppuvuoden tavoitteita.

Teija Ojankoski
Toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus 2023