Tutkimustoiminta ja kehittämis­hankkeet

Y-Säätiö on asunnottomuuden poistoon tähtäävässä valtakunnallisessa ohjelmassa tiiviisti mukana.

Y-Säätiössä panostetaan kehittämis- ja tutkimustyöhön. Kehittämistoiminta pitää sisällään tutkimustyötä, verkostojen koordinointia sekä erilaisia hankkeita. Kehittämistoiminta tukee tiedolla johtamista ja Y-Säätiön strategian tavoitteiden saavuttamista: asukkaidemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia, siirtymistä kohti hiilineutraalia elämää ja asunnottomuuden poistamista Suomesta sekä vähentämistä kansainvälisesti.

Y-Säätiö on asunnottomuustyön asiantuntija, joka tarttuu ajankohtaisiin ilmiöihin ja teemoihin. Tutkimustoiminnan aiheita nyt ovat muun muassa Asunto ensin -mallin kustannusvaikutukset ja kansainväliset sovellukset sekä asukkaiden vedenkulutuksen säästäminen. Hanketyön esimerkkejä ovat asumisyksiköistä muuttavien asumisen turvaamisen ja nuorisoasunnoissa asuvien asumisohjauksen kehittäminen. Verkostotyötä tehdään sekä Suomessa että kansainvälisesti. Asunto ensin Verkostokehittäjien toimintaan voi tutustua asuntoensin.fi -osoitteessa.

Y-Säätiö on mukana ympäristöministeriön käynnistämässä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tähtäävän ohjelman johtoryhmässä.

Yhteystiedot

Sari Timonen


 • Kehittämisjohtaja
 • sari.timonen@ysaatio.fi
 • puh. 020 7020 271

Saija Turunen


 • Tutkimuspäällikkö
 • saija.turunen@ysaatio.fi
 • puh. 020 7020 320

Hankkeet ja tutkimukset

Y-Säätiön tutkimustiimi tekee merkittävää tutkimustyötä yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa.

Tutkimus/hanke
Käynnissä/päättynyt

RADAR – Rekisteritietoanalyysi asunnottomuuden ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi

RADAR on Y-Säätiön ja Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen ARAn rahoittama tutkimushanke.
 • 2024 - 2026
 • Tutkimus

Tuettu asunnonvaihto

Tutkimus kohdentuu Y-Säätiön ja Pelastusarmeijan pilottiin, jossa muuttamishalukkaita asukkaita tuettiin muuttoprosessissa. Asukkaat muuttivat tuetusta asumisyksiköstä M2-Kotien vuokra-asuntoon.
 • 2023 - 2024
 • Tutkimus

Onnistunut asuminen

Kolmivuotisen Onnistunut asuminen -hankkeen tavoitteena on luoda verkostot, rakenteet ja yhteistyömallit Helsinkiin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tuetuista asumisyksiköistä muuttavien ja jo muuttaneiden asukkaiden asumisen turvaamiseksi.
 • 2023 - 2025
 • Hanke

Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana

Kolmivuotisen Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana -hankkeen tavoitteena on kehittää Y-Säätiön omaa nuorisoasumisen mallia sekä varmistaa Y-Säätiön asuntokannassa asuvien alle 35-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen jatkuvuus sekä ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta.
 • 2023 - 2025
 • Hanke

Työtä asukkaille. Uuras -työllistymisohjelman vaikuttavuus

Tutkimuksessa selvitetään Uuraan vaikutusta asukkaiden työllistymiseen, hyvinvointiin ja asumiseen pitkällä aikavälillä.
 • 2023 - 2026
 • Tutkimus

Kohti hiilineutraalia arkea

Tutkimus kannustimien vaikutuksista energiankulutukseen ja kierrätystapoihin.
 • 2022 - 2025
 • Tutkimus

SEGRA – Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla

Tutkimushanke kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa.
 • 2021 - 2023
 • Tutkimus

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa on kehityshanke, jossa vahvistetaan nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta.
 • 2023 - 2026
 • Hanke

Yksi meistä

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke.
 • 2020 - 2022
 • Hanke