Tietoa

Asunto on useimmille meistä itsestäänselvyys, jonka tärkeyttä emme aina tule ajatelleeksi.

Tietoa asunnottomuudesta

Oma asunto on yksityinen tila, joka tarjoaa suojan, ja jonka vieraat voi itse päättää. Ilman omaa asuntoa arkisten asioiden hoitaminen on vaikeampaa ja normaali elämä yhteiskunnassa on käytännössä mahdotonta. Stressiä aiheuttaa epävarmuus tulevasta yösijasta sekä se, kauanko asunnottomuus tulee jatkumaan. Lisäksi asunnottomuuteen liittyy usein häpeän tunne.

Kuka on asunnoton?

Asunnoton on henkilö, jolla ei ole omaa asuntoa (vuokra- tai omistusasuntoa). Asunnottomia ovat yhtä lailla ne, jotka joutuvat viettämään yönsä kadulla ja ne, jotka asuvat tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA jaottelee asunnottomuuden viiteen luokkaan sen perusteella, minkälaista asunnottomuus on:

 • ulkona porrashuoneissa, ensisuojissa yms. yöpyvät
 • asuntoloissa, majoitusliikkeissä asuvat
 • erilaisissa laitoksissa asuvat
 • vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa
 • tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvat

Euroopan asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö FEANTSA on kehittänyt ETHOS-luokittelun, jossa asunnottomuus luokitellaan eri tavalla:

 • kadulla nukkuvat
 • ensisuojissa asuvat
 • asumispalveluita käyttävät (asuntola, tilapäismajoitus)
 • naisten turvakodeissa asuvat
 • maahanmuuttajien majoituksissa asuvat
 • laitoksista vapautuvat
 • lisäksi ETHOS-luokittelussa on eritelty asunnottomuusuhan alla ja puutteellisessa asuinolosuhteissa eläviä

Mitä syitä asunnottomuuteen on?

Asunnottomuus on yhteiskunnallinen ongelma, jonka perimmäisiä syitä ovat väestönkasvu ja kaupungistuminen eli muutto kasvukeskuksiin, talouden suhdannevaihtelut sekä suuret tuloerot. Jos yhteiskunta ei pysty ennakoimaan ja vastaamaan kasvavaan asunnontarpeeseen, tilanne asuntomarkkinoilla kiristyy. Asuntojen tarve ylittää tarjonnan, jolloin asuntojen hinnat ja vuokrat kasvavat. Tässä tilanteessa heikommassa asemassa olevien riski joutua asunnottomaksi kasvaa.

Yksilötasolla asunnottomuuden riskitekijöitä ovat mm. vähävaraisuus, elämänhallinnan vaikeudet, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisten resurssien vähäisyys sekä muutokset elämäntilanteessa kuten sairaus, ero, muutto toiselle paikkakunnalle ja työttömäksi jääminen.

Asunnottomien määrään ja asunnottomuuden keston pitkittymiseen vaikuttaa myös, millaista tukea yhteiskunta tarjoaa asunnottomille ja asunnottomuusuhan alaisille.