Rakentaminen

Rakennutamme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja erityisryhmien koteja. Rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon energiankäyttö on tärkeä suunnitteluamme ohjaava lähtökohta.

Y-Säätiö-konserni rakennuttaa kasvukeskuksiin

Säätiön uudistuotannon alueelliset painopisteet ovat niillä paikkakunnilla, joilla kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on kysyntää. Näitä alueita ovat erityisesti pääkaupunkiseutu ja Tampereen työssäkäyntialue. Muissa kasvukeskuksissa rakennushankkeemme ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella, palvelujen läheisyydessä.

Rakenteilla satoja koteja

Vuonna 2023 Y-Säätiö-konserni rakennutti ARA-vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin hyville sijainneille yhteensä 427. Vuoteen 2030 mennessä tarkoituksenamme on rakentaa tai hankkia yli 5 000 uutta asuntoa. Tämä toteutetaan uudisrakentamisella ja asuntojen ostolla. Uudisrakentamisessa Y-Säätiö-konsernin tavoitteena on kehittää ekologisia rakennusprosesseja ja ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Kaikki Y-Säätiön kokonaan omistaman M2-Kotien rakentamat uudiskohteet ovat ARA-kohteita, eli ne ovat valtion tuella rakennettuja ja niiden vuokrat ovat säädeltyjä. Säätiö rahoittaa asuntotuotantoaan myös korkotuki- ja joukkovelkakirjalainoilla sekä omalla rahoituksellaan. Asukasvalintoja ohjaa tarveharkinta. Asunnot vuokrataan tarveperusteisesti.

Ota yhteyttä

Pekka Kampman


  • Rakennuttamisjohtaja
  • pekka.kampman@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 211

Anna Ritonummi


  • Rakennuttajapäällikkö
  • anna.ritonummi@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 345

Jukka Virta


  • Rakennuttajapäällikkö
  • jukka.virta@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 238