Strategia 2023-2030

Perustehtävämme on turvata, että jokaisella meillä on koti Suomessa.
Strategiamme kunnioittaa tätä tehtävää.

Tällä strategiakaudella rakennamme osaltamme oikeudenmukaista yhteiskuntaa, joka ei unohda ketään.

Vastuullisena vuokranantajana edistämme kaikilla toimillamme asukkaidemme hyvinvointia sekä kestävää elämäntapaa.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Arvot-2.jpg

Y-Säätiö lukuina 2023

6 aluetoimistoa

192 työntekijää

58 paikkakuntaa

19 006 asuntoa

Y-Säätiön arvot

Y-Säätiö lukuina 2030*

*Strategian mukainen tavoiteltu tilanne vuonna 2030

22 000 asuntoa

20 000 uutta työmahdollisuutta asukkaille 2020–2030

0 pitkäaikaisasunnotonta

-70 konsernin CO2-päästöt verrattuna vuoteen 2020

3 lainojen korkokatekerroin yli tämän tason

50 asukastyytyväisyyden NPS vähimmäistaso

Vastuullinen Y-Säätiö

Y-Säätiön strategian lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteet ovat YK:n jäsenmaiden vuonna 2015 sopimia ja niiden tavoitteena on poistaa köyhyys maailmasta sekä turvata ympäristön hyvinvointi ja edistää globaalia kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Strategiamme linkittyy 11 alla olevaan tavoitteeseen.

10. Eriarvoisuuden vähentäminen 1. Ei köyhyyttä 3. Terveyttä ja hyvinvointia 5. Sukupuolten tasa-arvo 7. Edullista ja puhdasta energiaa 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt 12. Vastuullista kuluttamista 13. Ilmastotekoja 17. Yhteistyö ja kumppanuus

Vastuullisuus Y-Säätiössä

Strategiamme mukaisesti olemme valinneet kolme päätavoitetta, jotka ohjaavat yritysvastuutyötämme.

Tutustu vastuullisuustyömme päätavoitteisiin ja vastuullisuusraporttiin.

Strategian tavoitteet

Tavoitteet saavutamme kärkihankkeiden avulla. Työskentelemme hankkeiden eteen koko strategiakauden ajan. Hankkeita päivitetään ja tarkennetaan strategian edetessä. Onnistumisemme takeena ovat osaava henkilöstö, vakaa talous ja rahoituspohja sekä tehokkaat digitaaliset työkalut.

Asukkaamme ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivia

Kärkihankkeet:

  • Onnistunut asuminen
  • Töitä asukkaille
  • Yksi Y-Säätiö – yksi erinomainen asiakaskokemus
  • Asuntokannan kasvu
2

Siirrymme kohti hiilineutraalia elämää

Kärkihankkeet:

  • Hiilineutraali Y-Säätiö 2035
  • Kestävä ja vaivaton arki asukkaille
3

Poistamme asunnottomuuden Suomesta ja vähennämme
kansainvälisesti

Kärkihankkeet:

  • Tiivis yhteistyö kaupunkien ja järjestöjen kanssa
  • Y-Säätiöstä kansainvälisen asunnottomuustyön edelläkävijä
  • Yhdenvertaisuuden tavoittelu yhdessä kumppanien kanssa

Strategian vaikutukset

Onnistumisen edellytykset

Säätiömme on voittoa tavoittelematon ja taloutemme on vakaalla pohjalla.

Osaava henkilöstö, vakaa talous, vankka rahoituspohja ja tehokkaat digitaaliset työkalut mahdollistavat yhteisen onnistumisen asunnottomuuden poistamiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Strategian toteutuminen ja seuranta

Viemme strategian käytäntöön vuosittaisen toimintasuunnitelman kautta. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman, johon sisältyy myös
toteutumista seuraavat mittarit.

Vuosikertomuksissa ja tilinpäätöksiin liitettävässä vastuullisuusraportissa seuraamme strategisten tavoitteidemme toteutumista

Strategiaa päivitämme tarpeen mukaan.