Saavutettavuusseloste

Tämä on Y-Säätiön saavutettavuusseloste.

Y-Säätiö pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua: ysaatio.fi.

Seloste on laadittu 6.4.2023 tilanteen mukaisena, ja sitä on viimeksi päivitetty 6.4.2023. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu Red & Blue Oy:n toimesta.

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja/tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostilla, niin toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Havaitut puutteet verkkosivulla

Puutteet on jaoteltu neljään ryhmään: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma. 

Havaittava-ryhmässä on puutteita, jotka korjaamme tulevissa julkaisuissa. Syy saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättämiseen: Kohtuuton rasite.

Ladattaviin tiedostoihin ja videomateriaaliin, jotka eivät ole saavutettavissa, sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Ladattavien materiaalien saavutettavuuspuutteet

Ladattavat materiaalit
Sivustolta ladattavat pdf-tiedostot ja muut materiaalit eivät välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia, sillä ne on tehty pidemmän aikavälin kuluessa ja kerätty sivustolle useista eri lähteistä useilta eri tekijöiltä. Dokumenttien tekohetkellä ei ole osattu ottaa huomioon saavutettavuutta. Sivustolla kuitenkin kerrotaan yksittäisen materiaalin lataussivulla lyhyesti mitä materiaali käsittelee.

Videot
Sivustolle ladattuihin ja upotuksena haettuihin videoihin saa kytkettyä asetuksista tekstitykset päälle tai pois. Oletuksena videoita ei ole tekstitetty. Jos videosta puuttuu tekstitys kokonaan, pyritään niille luomaan tekstivastineet, joissa kerrotaan videon sisältö tiivistetysti.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt
Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 tai suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai ole tarkoitettu uudelleen julkaistavaksi. (1.2.4)

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. 

Voit antaa saavutettavuuspalautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: asiakaspalvelu@ysaatio.fi

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)