Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana

Kolmivuotisen (2023–2025) Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana -hankkeen tavoitteena on kehittää Y-Säätiön omaa nuorisoasumisen mallia sekä varmistaa Y-Säätiön asuntokannassa asuvien alle 35-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen jatkuvuus sekä ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta. Hanketta rahoittaa STEA ja sen toimialueita ovat Y-Säätiön nuorisoasuntokohteet Espoossa, Keravalla, Järvenpäässä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä.

Hankkeessa kehitetään nuorten tarpeet huomioon ottavia palveluita ja toimintatapoja. Hanke keskittyy erityisesti vuokravelka- ja muiden asumisen häiriötilanteiden ratkaisemiseen järjestämällä asukkaille sekä ryhmämuotoista toimintaa kiinteistöillä että tarjoamalla monikanavaista, yksilöllistä ohjausta palveluiden piiriin. Hanke kehittää myös asukastoimintaa sekä tuo Y-Säätiön tarjoamat olemassa olevat palvelut helpommin nuorten hyödynnettäväksi. Asunnottomuusuhkaa ennaltaehkäistään luomalla erilaisia polutuksia asumisen vaihtoehtoihin ja palveluihin nuorten muuttuvissa elämäntilanteissa. 

Yhteystiedot

Heikki Tani


  • Projektipäällikkö
  • heikki.tani@ysaatio.fi
  • puh. 0207020203