Onnistunut asuminen

Kolmivuotisen Onnistunut asuminen -hankkeen tavoitteena on luoda verkostot, rakenteet ja yhteistyömallit Helsinkiin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tuetuista asumisyksiköistä muuttavien ja jo muuttaneiden asukkaiden asumisen turvaamiseksi.

Hankkeen kohderyhmää ovat asumisyksiköistä omaan vuokra-asuntoon muuttavat tai Y-Säätiön vuokra-asuntoa hakevat asunnottomuutta kokeneet ihmiset. Tavoitteena on estää asukkaan putoaminen palveluista, olla hänen tukenaan asumisen nivelvaiheessa ja turvata asumisen jatkuvuus hyvinvointialueiden käynnistyessä. Tavoitteena on myös vahvistaa asukkaan integroitumista asuinympäristöönsä, sekä tarjota arkeen mielekästä tekemistä.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kaupungin ja hyvinvointialueen järjestämän asumisen tuen ja asumisneuvonnan väliin sijoittuvaa jalkautuvaa, yksilöllistä asumisen ohjausta ja asumisvalmennusta. Lisäksi osana hanketta selvitetään myös digipalveluiden hyödyntämisen mahdollisuuksia. Hanke on yhteiskehittämistä Y-Säätiön isännöinnin, asumisneuvonnan ja asuntovuokrauksen kesken.

Hanke on STEAn rahoittama.

Yhteyshenkilö

Janita Kannonkari


  • Projektipäällikkö
  • janita.kannonkari@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 387

Nina Enberg-Viljakainen


  • Projektityöntekijä
  • nina.enberg-viljakainen@ysaatio.fi
  • puh. +358207020206

Gina Talledo-Fröjdman


  • Projektityöntekijä
  • gina.talledo-frojdman@ysaatio.fi
  • puh. +358207020380