Vihreä siirtymä: Vedensäästö asumisessa -tutkimushanke

Y-Säätiön vedensäästötutkimus tutkii vuokralaisten kulutustottumuksia veden- ja energiankäytön suhteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden erilaisen vihreän tuuppauksen vaikutuksia: älykkään suihkupään ja aikaa mittaavan tiimalasin mahdollisia kustannus- ja ympäristövaikutuksia veden- ja energiansäästössä asumisessa.

Tutkimus toi ilmi asukkaiden motivoimisen merkityksen vedenkulutuksen vähentämisessä ja ympäristöystävällisten ratkaisujen omaksumisessa. 

Tutustu loppuraporttiin

Tutustu raporttiin!

Tässä raportissa tutkitaan vuokranantajien roolia kestävän elämäntavan edistämisessä ja keskitytään vähentämään vedenkulutusta. Testasimme kahden reaaliaikaista palautetta suihkun aikana antavan tuotteen (digitaalinen suihku ja neljän minuutin tiimalasi) tehokkuutta vedenkulutuksen vähentämisessä sekä vertasimme niiden kustannustehokkuutta.

Yhteyshenkilöt

Elisabetta Leni


  • Tutkija
  • elisabetta.leni@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 209

Tia de Godzinsky


  • Kestävän kehityksen asiantuntija
  • tia.degodzinsky@ysaatio.fi
  • puh. 0207020333