Y-Säätiö mukana pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ohjelmassa

  • 22.12.2023
  • Uutinen

Ympäristöministeriö on asettanut kolmivuotisen ohjelman pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä. Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski on mukana ohjelman johtoryhmässä, jonka tehtävänä on ohjelman johtaminen, käytännön toimenpiteiden seuraaminen sekä kehittämistyön tukeminen.

Pitkäaikaisasunnottomia oli Suomessa vuonna 2022 1100 henkilöä. Seuraavan kolmen vuoden aikana ohjelmassa halutaan kehittää yhteistyötä erityisesti kaupunkien, hyvinvointialueiden ja valtion välillä. Vaikka pitkäaikaisasunnottomien lukumäärä on suhteellisen matala, vaatii tavoitteen saavuttaminen merkittäviä onnistumisia. Pitkään asunnottomuutta kokeneet tarvitsevat usein vahvaa tukea ja onnistunut asuminen saattaa vaatia erityisiä asumisratkaisuja, kuten tuetun asumisen yksiköitä.

Ohjelman tavoitteena on kohdentaa kohtuuhintaisia asuntoja sekä pieniä tuetun asuntojen yksiköitä pitkäaikaisasunnottomille sekä varmistaa, että tuettujen asuntojen palveluiden vastaavat asukkaiden tarpeisiin. Kaupungeille ja hyvinvointialueille tehdään yhteiset suunnitelmat pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi ja alueilla kootaan laajat yhteistyöverkostot, joissa on mukana järjestöjä ja palveluntuottajia. Ohjelmassa luodaan kaupunkien, hyvinvointialueiden ja valtion välille yhteinen jatkuva pitkäaikaisasunnottomuutta torjuva toimintamalli, jolla varmistetaan, että pitkäaikaisasunnottomuus ei ohjelmakauden jälkeen lähde nousuun. 

Y-Säätiö kiittää nimityksestä johtoryhmään. Y-Säätiö on asunnottomuuden poistamiseen vuonna 1985 perustettu organisaatio. Säätiön strategiassa tavoitteena on asunnottomuuden poistaminen Suomesta vuoteen 2027 mennessä. Y-Säätiön toimitusjohtajan Teija Ojankosken varajäsenenä toimii Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Kimmo Karvonen. 

Lisätietoja ohjelmasta pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.