Tuettu asunnonvaihto

Tutkimus kohdentuu Y-Säätiön ja Pelastusarmeijan pilottiin, jossa muuttamishalukkaita asukkaita tuettiin muuttoprosessissa. Asukkaat muuttivat tuetusta asumisyksiköstä M2-Kotien vuokra-asuntoon.

Y-Säätiö haluaa tukea asukkaita asunnonvaihdoissa sekä uuteen asuntoon kotiutumisessa. Tutkimuksen avulla kerätään tietoa vuonna 2022 asumisyksiköstä M2-Kotien vuokra-asuntoon muuttaneiden asukkaiden kokemuksista liittyen asunnonvaihtoprosessiin ja sen aikana tarjottuun tukeen sekä asumiseen uudessa kodissa. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata tuen tarvetta ja merkitystä muuttoprosessin eri vaiheissa sekä asukkaiden että tukityöntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi tutkimus selvittää, miten asukkaat kokevat uuden kodin ja sen lähiympäristön. Tutkimus toteutetaan laadullisena, narratiiviseen tutkimusperinteeseen nojaavana tutkimuksena. Haastatteluiden tukena käytetään visuaalista materiaalia.

Krista Kosonen


  • Tutkija
  • krista.kosonen@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 350