Työtä asukkaille. Uuras -työllistymisohjelman vaikuttavuus

Tutkimuksessa selvitetään Uuraan vaikutusta asukkaiden työllistymiseen, hyvinvointiin ja asumiseen pitkällä aikavälillä.

Y-Säätiö on tarjonnut työtä asukkailleen jo vuodesta 2013. Toiminta muuttui järjestäytyneemmäksi vuonna 2018, jolloin Uuraasta tuli säätiön työllistämisohjelma. Tutkimuksessa selvitetään Uuraan vaikutusta asukkaiden työllistymiseen, hyvinvointiin ja asumiseen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on saada syvällistä tietoa osallistujien työpolkujen muodostumisesta ja kuvata tärkeimpiä tapahtumia, käännekohtia ja tekijöitä, jotka helpottavat tai vaikeuttavat työllistymistä ja asumista. Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka hyödyntää myös määrällistä aineistoa. Tutkimus nojaa narratiivisen tutkimuksen perinteeseen.

Krista Kosonen


  • Tutkija
  • krista.kosonen@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 350