SEGRA – Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla

Tutkimushanke kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa.

Tätä roolia lähestytään asumissosiaalisen työn kehyksessä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja vahvistaa asumissosiaalisen työn otetta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumispoluilla ja sen myötä edesauttaa sosiaalisesti kestävän kaupungin rakentamista.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Lisää tietoa tutkimushankkeesta SEGRAn verkkosivuilla.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalityön tutkimuksen rahoitus

Riikka Perälä


  • Tutkijatohtori
  • riikka.perala@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 355