Nordic Homelessness Alliance

Nordic Homelessness Alliance kokoaa yhteen asunnottomuustyön keskeiset toimijat Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Tanskasta.

Verkosto tähtää yhteistyön syventämiseen Pohjoismaiden välillä ja tavoitteena asunnottomuuden poistaminen Pohjoismaista.

Nordic Homelessness Alliancen tavoitteena on poistaa asunnottomuus Pohjoismaista ja luoda maailmanlaajuisesti johtava malli asunnottomuuden poistoon. Pohjoismaiset hyvinvointimallit tukevat vaikuttavaa asunnottomuustyötä ja helpottavat hyvien käytäntöjen soveltamista ja siirtämistä maiden välillä.

Allianssin toiminta on monipuolista ja työtä tehdään kehittämistyöhön, koulutukseen, tutkimukseen, tiedonkeruuseen ja maiden välisten erojen kartoittamiseen liittyen. Allianssi tekee myös vaikuttamistyötä niin paikallisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisestikin.

Työryhmät

Nordic Homelessness Alliancessa on kolme työryhmää, jossa työskennellään eri asiakokonaisuuksien parissa.

Työryhmän päätavoitteena on nostaa esiin Pohjoismaiden yhteistä ääntä ja vaikuttaa tahoihin kuten EU, OECD, YK ja European Platform on Combating Homelessness. Tutkimuksella on keskeinen rooli edunvalvontatyön perustana. Ryhmä painottaa yhteispohjoismaisia tutkimusaloitteita ja tekee yhteistyötä rahoitushakemuksissa. Ajantasainen tieto asunnottomuuteen liittyen on tärkeässä roolissa, ja työskentelemme aktiivisesti tiedonkeruumenetelmien yhtenäistämiseksi ja toimivien käytäntöjen jakamiseksi.

Asunnottomuustyössä on edistytty kaikissa Pohjoismaissa. Nyt painopiste on parhaiden käytäntöjen, palveluiden ja kokemusten jakamisessa. Koulutamme räätälöidysti kussakin maassa tunnistettuihin tarpeisiin vastaten ja kasvatamme valmiuksia kohdennetusti ja strategisesti.

Asumista on turhan usein tarkasteltu varsin kapeasta näkökulmasta asunnottomuustyössä. Työryhmässä pyritään laajentamaan näkökulmia keskustelemalla asumisesta ja asumisen vaihtoehdoista. Tavoitteena on tutkia innovatiivisia tapoja lähestyä asumista ja selvittää, mitä mahdollisuuksia erilaiset asumisratkaisut tarjoavat.

Nordic Homelessness Alliancen kokoonpano

Verkostossa on mukana henkilöitä seuraavista organisaatioista ja toimijoista:

Islanti: 
Reykjavikin kaupunki

Norja:
Bergenin kaupunki, Husbanken & NTNU Samfunnsforskning AS

Ruotsi:
Göteborgin kaupunki, Göteborgs Stadsmission, Lundin kaupunki, Lundin yliopisto, Malmön kaupunki, Nyköpingin kaupunki, Stockholms Stadsmission & Tukholman kaupunki

Suomi:
Ara, Asunto Ensin Verkostokehittäjät, Helsingin kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Rikoksettoman elämän tukisäätiö, sosiaali- ja terveysministeriö, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto, ympäristöministeriö & Y-Säätiö

Tanska:
Hjem til Alle, Hjemløsninger, Kirkens Korshær, Odensen kaupunki & Tanskan sosiaalipalvelu- ja asuntoviranomainen

Preventing homelessness – lessons from the Nordic countries

6.5.2024 09:30-15:15

Nordic Homelessness Alliance on Y-Säätiön 2023 perustama yhteistyöverkosto. Jos olet kiinnostunut allianssin toiminnasta tai siihen osallistumisesta, ota yhteyttä Y-Säätiön kansainvälisten asioiden päällikköön Juha Kahilaan.

Juha Kahila


  • Kansainvälisten asioiden päällikkö
  • juha.kahila@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 372