Puolivuosikatsaus H1/2022

Toimitusjohtajan katsaus

Y-Säätiö on sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä asunnottomuustyön suunnannäyttäjä, joka auttaa kehittämään koko alaa tietojensa, tutkimuksensa ja kehittämishankkeidensa avulla. Uutena toimitusjohtajana oli erittäin mukavaa tulla hyvin hoidettuun taloon, joka on täynnä ammattitaitoista väkeä.

Toimintamme vakaa perusta on meille suureksi eduksi näinä aikoina. Toimintaympäristömme on mullistunut nopeasti lähinnä Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien muutosten takia.

Pula rakentamismateriaaleista sekä kustannusten ja korkojen nousu vaikuttavat merkittävästi kaltaisemme organisaation toimintaan. Uusien kotien rakennuttaminen ja vanhojen korjaaminen on selvästi kallistunut, ja siksi osa hankkeista on myös viivästynyt.

Viivästyksistä huolimatta rakennushankkeita on saatu vietyä eteenpäin. Vahvan taloutemme ansiosta pärjäämme edelleen hyvin, eikä loppuvuodellekaan ole odotettavissa ongelmia.

Alkuvuonna paneuduimme entistä tiiviimmin vastuullisuustyön kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Meille tulee entistä tiukempia velvoitteita kansallisesta lainsäädännöstä sekä direktiiveistä. Myös rahoituslaitokset edellyttävät meiltä muun muassa lisää vastuullisuusraportointia.

Kehitämme siksi vastuullisuustyötämme ja panostamme etenkin raportoinnin jatkuvuuden ja vertailukelpoisuuden parantamiseen.

Koronapandemian vaikutukset Y-Säätiöön jäivät vähäisiksi. Asuntojen käyttöasteet laskivat hetkellisesti, kuten muillakin alan toimijoilla, mutta ovat nyt taas kääntyneet kasvuun.

Pandemian aikana kodista on tullut ihmisille entistäkin tärkeämpi paikka. Koti on turvallisen elämän perusta, ja siitä halutaan pitää kiinni kaikissa tilanteissa. Me pyrimme vuokranantajana aina löytämään ratkaisuja, jotta asukkaamme saavat pitää kotinsa.

Joudumme jatkossakin sopeutumaan muutoksiin toimintaympäristössämme. Silloin on erityisen tärkeää, että pidämme aina mielessä perustehtävämme.

Kohtuuhintaisen asumisen tarve on lähes loputon, ja tekemällämme työllä on paljon suuremmat välilliset vaikutukset ihmisten elämään ja koko yhteiskuntaan kuin arjessa ehkä osaamme ajatellakaan. Tekemämme työ ihmisten asumisen turvaamiseksi on erityisen tärkeää.

Teija Ojankoski
Toimitusjohtaja

Puolivuosikatsaus 2022