Vaikuttaminen

Y-Säätiö osallistuu tiiviisti yhteiskunnalliseen keskusteluun kohtuuhintaisesta asumisesta ja asunnottomuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Toimitusjohtaja Juha Kaakinen kutsuttiin pääministeri Juha Sipilän nimittämään eriarvoisuustyöryhmään. Työryhmän tehtävänä on hakea uusia toimintatapoja ja keinoja pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Työryhmä jätti raporttinsa pääministerille 21.3.2018.

Y-Säätiö jatkoi vaikuttamistyötään myös eri järjestöjen ja työryhmien jäsenenä. Y-Säätiö on jäsenenä Kohtuuhintaisen asumisen edistäjät (KOVA) ry:ssä ja yhteiskunnallisten yritysten Arvoliitossa. Vuonna 2017 Y-Säätiö liittyi Isännöintiliittoon ja FIBS-yritysvastuuverkon jäseneksi.

Juha Kaakinen nimettiin Arvoliiton hallitukseen. Hän jatkoi myös Kriminaalihuollon tukisäätiön hallituksen puheenjohtajana.