Asukkaat

Asuntojamme ovat erityisryhmien Y-Kodit ja ARA-säännellyt M2-Kodit.

Y-Säätiö-konsernin vuokrakodeissa asuu yhteensä noin 24 000 asukasta. Heistä noin 16 000 asuu M2-Kodeilla ja noin 8 000 Y-Säätiön vuokra-asunnoissa.

Asukkaille tarjottiin vuoden aikana asumisneuvontaa. Myös asukastoiminta oli aktiivista.

Periaatteemme vuokrien suhteen perustuvat kohtuuhintaisuuteen.