Asumisneuvonta

Säätiön yksi perusperiaatteista on vuokralaisten sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen sekä asunnottomuuden vähentäminen. Yksi tätä periaatetta tukeva toiminto on asumisneuvonta.

Koemme asukkaiden tukemisen naapuruuskiistoissa, taloudenhallinnan neuvonnan sekä opastamisen muissakin arjen haasteissa tärkeäksi. Laajensimme katsausvuonna asumisneuvonnan kattamaan koko maan M2-Kotien ja Y-Kotien asukkaita.

Vuonna 2016 aloitettu asumisneuvonnan pilotti toimi alun perin vain suurimmilla M2-Kotien paikkakunnilla.

STEA rahoittaa osaksi erityisryhmille suunnattujen Y-Kotien hankintaa sekä niiden asukkaille tarjottavaa asumisneuvontaa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjosimme kodin 650 tähän kohderyhmään kuuluvalle ihmiselle.

Lisäksi syvensimme ja kehitimme vuoden aikana ennakoivaa työotetta ja verkostotyöskentelyä erityisryhmille suunnattujen asuntojen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus kasvaa

ARAn vuosittain teettämän asunnottomuusselvityksen luvut osoittavat, että alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus kasvaa, kun muiden ryhmien asunnottomuus on laskussa. Joka viides asunnottomuutta kokeva nuori on pitkäaikaisasunnoton.

”Luvut osoittavat, että nuorten tilanne on huolestuttava. Heidän asumistaan on tuettava kaikin keinoin, jotta he pääsevät itsenäiseen asumiseen kiinni. Tässä ovat avainasemassa kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ja asumiseen saatava tuki, kuten asumisneuvonta”, sanoo Y-Säätiö-konsernin toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Viime vuonna Y-Säätiön asumisneuvojat antoivat ohjausta noin 230 asukkaalle, jotka asuivat Y-Säätiön omistamissa ARA-vuokra-asunnoissa, M2-Kodeissa. Neuvontaa saaneista joka neljäs oli 18–29-vuotias nuori.

”Viime vuonna Y-Säätiön asumisneuvonnalla pystyttiin estämään 25 nuoren mahdollinen häätö”, Juha Kaakinen sanoo. Samalla vuokranantaja säästi keskimäärin 150 000 euroa kuluja, joita vuokravelkojen perimisestä ja häätöjen toimeenpanemisesta olisi seurannut.