Uuras-työtoiminta

Uuras-työllistämistoimintamme tavoitteena on asukkaiden työllistäminen ja työllisyysmahdollisuuksien lisääminen.

Vuoden 2017 loppuun mennessä Uuras-toiminta oli tarjonnut työtä tai työsuoritteita yli 70 ihmiselle, joista yli 60 on Y-Säätiö-konsernin omia asukkaita.

Vuonna 2017 Uuras-toiminnan pääpaino oli edellisenä vuonna käynnistettyjen pilottien muokkaamisessa, niistä oppimisessa ja uusien kokeilujen käynnistämisessä.

Vuoden aikana käynnissä oli siivoustyön pilotti. Liikkuva tiimi kuuden hengen sekä siivoustyön ohjaajan tiimi osallistui myös mm. muuttosiivouksiin. Työ sisälsi myös toimitilojen siivousta. Mukana tiimissä oli vuoden aikana myös opiskelijoita, kesätyöntekijöitä ja työelämään tutustujia.

Vuoden kestäneen siivoustyön pilotin liikkuvan tiimin kokeilua ei jatketa 2018, mutta sen toimitilahuolto yhdistettiin osaksi muita toimiston tukipalveluita.

Nurmikonhoito toi töitä asukkaille

Keväällä käynnistettiin pilotti, jossa Uuras-tiimin voimin hoidettiin nurmikot pääkaupunkiseudun kohteissamme. Vantaan alueella tehtiin myös kaikki vihertyö itse. Nurmikonhoito tarjosi 23 kesätyöpaikkaa 15 pääkaupunkiseudun kohteessa.

Kesätyöpaikat menivät suurelta osin Y-Säätiö-konsernin 16–19-vuotiaille nuorille asukkaille. Vihertyön pilotti työllisti projektivastaavan lisäksi yhteensä neljä kausityöntekijää. Pilotti laajenee vuonna 2018 kaikkiin pääkaupunkiseudun M2-kohteisiin.

Kesällä käynnistyi työtalkkaripilotin tuotoksena remonttiryhmä, joka vuonna 2016 alkaneen työtalkkaritoiminnan johdolla teki monimuotoisia remonttihommia ja kunnostustöitä konsernin sisällä.

Remonttiryhmän ideana on hakea aktiivisesti työtehtäviä, joita on järkevää tehdä konsernin omana työnä laadun ja oikea-aikaisuuden varmistamiseksi. Ryhmään kuului tiiminvetäjän lisäksi yhteensä neljä työntekijää. Työtalkkaripilotin tuotoksena syntynyt remonttiryhmä jatkaa vuonna 2018. Samalla työtalkkaripilotti keskittyy työpankin ja naapuriavun kehittämiseen.

Vuoden 2017 aikana testattiin myös halkopakkausten eli Uuras-klapien valmistamista työtoimintana Väinölän asumispalveluyksikössä. Koemyyntiä tehtiin Helsingissä Eläintarhan Nesteellä ja rajatulla alueella Espoon Viherlaaksossa.

https://www.youtube.com/watch?v=iplvLWvKmso