Vuokranalennukset

Säätiön yksi perusperiaatteista on luoda kohtuuhintaista vuokra-asumista.

Strategiamme mukaisesti jatkoimme vuonna 2017 vuokriemme kohtuullistamista niissä kohteissa, joissa vuokrataso oli lähellä markkinatasoa.

Lisäksi vuokria ei nostettu lainkaan koko konsernin asuntokannassa vuonna 2017.