Kansainvälinen toiminta

Johdamme ja koordinoimme Housing First Europe Hubia yhteistyössä FEANTSAn kanssa. Housing First Europe Hub perustettiin vuonna 2016.

Housing First Europe Hubin toiminta kasvoi vuonna 2017. Hubin jäseniksi on nyt sitoutunut lähes 20 organisaatiota yli kymmenestä maasta. Jäsenet ovat järjestöjä, kansallisia verkostoja, ministeriöitä ja valtion virastoja sekä yksi kaupunki, Lyon.

Hubissa työskentelee kaksi ohjelmakoordinaattoria, Y-Säätiön Taina Hytönen Helsingissä ja Feantsan Samara Jones Brysselissä. Lisäksi Y-Säätiön tutkija Saija Turunen osallistui vuonna 2017 merkittävästi Hubin tehtäviin.

Hubin toiminnan teemoja ovat olleet muun muassa nuorten palvelut, kaupunkikohtainen työ, kouluttaja-koulutus, tutkimus ja yliopistotasoisen opetuksen suunnittelu.

Y-Säätiö ja Housing First Europe Hub oli mittavasti tukemassa myös Crisis-organisaation Liverpoolissa tekemää tutkimusta, jonka tulosten perusteella on valmisteilla työkaluja Asunto ensin -periaatteen levittämiseen ja toteuttamiseen Euroopassa.

Vuoden aikana verkosto kokoontui Helsingissä, järjesti kouluttajakoulutuksen Milanossa, oli esillä Feantsan konferenssissa Gdanskissa sekä osallistui Social Housing -festivaaleihin Amsterdamissa.

Lisäksi Housing First Europe Hubin nettisivut avattiin.