Energianseuranta

Konsernin kaikki kiinteistöyhtiöt ovat Suomen Talokeskus Oy:n kulutuksen seurantapalvelussa.

Liityimme vuokra-asuntoyhteisöjen energiantehokkuusohjelmaan (VAETS) kausille 2017–2025.

Olemme ohjelman mukaisesti sitoutuneet energiatehokkuustoimenpiteisiin, joiden laskennallinen säästövaikutus on vuoteen 2020 mennessä 4 prosenttia ja vuoteen 2025 mennessä 7,5 prosenttia liittymishetken energiakäytöstä. Raportoimme energiatehokkuustoimenpiteistä vuosittain.

Y-Säätiö-konserni mukaan Ekokompassi-järjestelmään

Liityimme ympäristöasioiden hallintaa ja johtamista helpottavaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään. Valitsimme vuoden aikana pilottikiinteistöt ja ensimmäisen vaiheen painopistealueet.

Ensimmäisiksi Ekokompassi-pilottiin liitettiin kymmenen pääkaupunkiseudun kiinteistöä ja Y-Säätiön Helsingin toimipisteet. Ensimmäisen vaiheen painopistealueiksi valikoimme jätemäärän vähentämisen ja energiansäästön lämmön, sähkön ja veden kulutuksien osalta. Lisäksi pyrimme hankinnoissamme ympäristömyönteisiin valintoihin.

Käynnistimme vuonna 2017 energiansäästöön liittyviä pilottihankkeita muun muassa Leanheatin ja Oumanin kanssa noin kahteenkymmeneen eri M2-Kotien kohteessa. Hankkeiden tavoitteena on säästää energiaa ja toimimaan ympäristöystävällisemmin asuinolosuhteista tinkimättä älykkään lämmityksen säädön avulla.

Myös muita pienempiä energiansäästötoimenpiteitä on tehty yksittäisiin kohteisiin kumppaneina: Fourdeg, Softatalo Aida, Fidelix ja HK-Säätö.