Kehittäminen

Jatkuva kehitystyö on toimintamme kannalta elintärkeää. Laajan kehitystyömme ytimessä ovat asunnottomuuden vähentämiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvät hankkeet. Työtä tehdään sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Olemme tiivisti mukana pitkäaikaisasunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tähtäävässä valtakunnallisessa AUNE-ohjelmassa. Työ jatkui vuonna 2017 useassa hankkeessa.

Vuonna 2017 myös Uuras-työllistämistoimintaamme kehitettiin pilottien pohjalta eteenpäin. Kansainvälinen kehittäminen ja vertaistyön tekeminen jatkuivat koordinoimamme Housing First Europe Hubin puitteissa.

Uuras-työtoiminta työllisti yli 70 ihmistä, joista suurin osa oli asukkaitamme. Uuras-työtoiminnassa tuotettiin muun muassa halkopakkauksia.

Ennen kuntavaaleja selvitettiin ehdokkaiden näkemyksiä kohtuuhintaisesta asumisesta. Syksyllä taas maanmittauslaitos tutki, miten tonttien ja asuntojen hinnat ovat kehittyneet. Tilasimme selvityksen yhdessä Rakennusteollisuuden ja Rakennusliiton kanssa.

Myös kaksi tutkijaa, Maria Ohisalo ja Saija Turunen, palkattiin Y-Säätiöön kehittämään säätiön omaa tutkimustoimintaa.