Muutosten vuosi 2016

Vuonna 2016 syntyi uusi Y-Säätiö-konserni. Kun säätiön asuntomäärä yli kaksinkertaistui ja henkilöstömäärä kolminkertaistui, on vaikea löytää tapaa tai yhtä sanaa, jolla muutoksen mittakaavaa ja merkitystä voisi kuvata.

Muutoksen alkusysäys oli loppuvuodesta 2015 VVO-konsernin kanssa tehty aiesopimus 8 631 korkotuetun asunnon ostosta ja 66 työntekijän siirtymisestä Y-Säätiön palvelukseen. Kaupan viranomaishyväksynnän pitkittyminen aiheutti käytännön toimintaa haitanneen välitilan, jonka aikana monia asioita jouduttiin improvisoimaan, käyttämään päällekkäisiä järjestelmiä, tekemään ylimääräistä työtä aiheuttaneita väliaikaisjärjestelyitä tai usein vain odottamaan. Toimintaa päästiin vakiinnuttamaan vasta kesäkuusta 2016 alkaen, kun kauppa saatiin lopulta päätökseen.

Y-Säätiön strategiassa on määritelty keskeisiksi perustehtäviksi asunnottomuuden vähentäminen ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän lisääminen. Kummassakin perustehtävässä asetetut tavoitteet ylittyivät. Tärkeimmät tulokset olivat kuitenkin enemmän laadullisia. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osalta toimintaa kehitettiin asukas ensin -periaatteen mukaisesti, mikä konkretisoitui muun muassa vuokran alennuksina ja aktiivisen asukastoiminnan kehittämisenä. Uuras-toiminnan avulla tarjottiin työmahdollisuuksien asukkaille.

Kohtuuhintainen vuokra-asuntokanta on nyt määrällisesti suurin Y-Säätiön tarjoamista asumisvaihtoehdoista ja se on merkittävästi lisännyt säätiön toimintamahdollisuuksia. Samalla Y-Säätiön alkuperäinen tehtävä asuntojen tarjoaminen asuntovaikeuksissa oleville ihmisille on kirkastunut ja saanut uuden tämän päivän yhteiskuntaan istuvan merkityksen.

Kansainvälinen kiinnostus Y-Säätiön työtä ja Suomen asunnottomuuden vähentämispolitiikkaa kohtaan lisääntyi entisestään. Y-Säätiö oli esillä BBC:n ja Ranskan TV 3:n esittämissä dokumenteissa, BBC:n ja Irlannin radion haastatteluissa sekä lukuisissa lehtiartikkeleissa erityisesti Isossa-Britanniassa.  Kansainväliselle yhteistyölle haettiin myös aktiivisesti kiinteämpää rakennetta säätiön ja FEANTSAN yhteistyönä ja johdolla käynnistämässä Housing First Europe Hub -verkostossa.

Vuonna 2017 Y-Säätiö konsernina on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, taloudellisesti vakaa, vastuullinen vuokranantaja ja organisaationa avoimeen vuorovaikutukseen panostava, aktiivisesti kokeileva ja yhteistyöhakuinen.

Juha Kaakinen
toimitusjohtaja

Tutustu vuoden 2016 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen (pdf).