Uuras-konsepti yhdistää työn ja asumisen

Uuras on Y-Säätiö-konsernin ja Demos Helsingin kehittämä työn ja asumisen yhdistävä konsepti. Uuras-toiminnan lähtökohtana on tukea asukasta löytämään kodin ja työn mielekäs yhdistelmä. Tarjota työtä sille jolla ei sitä ole tai joka kaipaa lisäansioita.

Y-Säätiö palkkaa Uuraassa asukkaita pitkäkestoiseen työhön kuten siivoustyöhön, pienremontteihin ja muihin kiinteistöjen ylläpitotöihin sekä toimistotyöhön sekä ns. keikkatöihin työtalkkaritoiminnan kautta.

Työtalkkari

Y-Säätiöllä aloitti syyskuun 2016 alussa ensimmäinen työtalkkari. Työtalkkari tukee ja tutustuttaa asukkaita uuden työn alustojen käyttöön ja työmahdollisuuksiin. Työtalkkari ylläpitää taloyhtiön työpankkia ja koordinoi sitä kautta tehtävää työtä yhdessä asukastoimikunnan ja isännöitsijän kanssa.

Työpankkipalvelun kautta työtalkkari on perillä niistä asukkaista, jotka ovat kiinnostuneita tekemään pieniä korjaus- ja kunnostustöitä. Tehtävät työt ovat Y-Säätiön/M2-Kotien tilaamia pienimuotoisia, huoltoyhtiölle kuulumattomia tehtäviä tai talotoimikunnan työskentelyssä esille nousseita töitä. Tulevaisuudessa työt voivat mahdollisesti olla myös toisten asukkaiden tilauksesta tehtäviä kevyitä töitä, jotka eivät vaadi erityistä ammattitutkintoa.

Ensimmäiset asukkaiden suorittamat työt tehtiin Vantaan Laajaniitynkujalla. Ennen lokakuussa 2016 alkanutta täydennysrakentamiseen liittyvää talon purkamista asukkaat tyhjensivät taloa irtoromusta sekä ottivat talteen hyödynnettäviä osia. Työtalkkarin kautta töihin on osallistunut kymmenen asukasta ja työtehtävät ovat muodostuneet monipuolisiksi. Työtalkkarin koordinoimana asukkaat ovat tehneet töitä myös laajemmin kuin vain omassa kotitalossa.

Työtalkkaritoimintakokeilu kestää kesään 2017 saakka. Työtalkkaritoimintaa on mahdollista laajentaa vuoden kokeilun jälkeen muihinkin M2-Kotien kiinteistöihin.

Siivous

Uuras-konseptiin kuuluva Uuras-siivous työskentelee kahdessa tiimissä, toimistotiimissä sekä liikkuvassa siivoustiimissä. Siivoustiimissä työskentelee pääsääntöisesti Y-Kotien ja M2-Kotien asukkaita. Uuras-siivoustiimi hoitaa sellaisia työtehtäviä joiden hoito ei ole kuulunut kiinteistöhoidon perussopimukseen. Toimintaa ohjaa kustannusneutraalius: työ on oikeaa työtä, josta on aikaisemmin maksettu huoltoyhtiöille tai siivousliikkeelle erillismaksu.

Siivoustiimin työllistämisellä on tavallisen työnteon lisäksi myös työhön valmentamisen periaate. Siivoustiimiin valitut ovat voineet olla suoraan ammattilaisia, vakituiseen työsuhteeseen palkattuja tai henkilöitä, jotka ovat tarvinneet ponnahduslautaa työelämään työkokeilun tai työharjoittelun kautta.

Uuras-siivouksen liikkuva tiimi tekee pääkaupunkiseudulla asuntojen muuttosiivouksia ja pienkunnostuksia sekä M2-kotien kerrostalojen peruspesuja siivoustyönohjaajan ohjauksessa. Tarvetta toiminnan laajentamiselle on herännyt.