Housing First Hub käynnisti toimintansa

Vuonna 2016 käynnistettiin Housing First European Hub, jota Y-Säätiö johtaa ja koordinoi tulevina vuosina yhteistyössä FEANTSAn (European Federation of National Organisations Working with the Homeless)  kanssa. Hubin jäseniksi on sitoutunut 15 organisaatiota yli kymmenestä maasta. Jäsenet ovat sekä järjestöjä, kansallisia verkostoja, ministeriöitä että valtion virastoja. Mukana on myös yksi kaupunki, Ranskan Lyon.

Housing First Hubin tavoitteena on tukea Asunto ensin -periaatteeseen pohjautuvan asunnottomuustyön leviämistä ja työkäytäntöjen kehittämistä. Hubin kolme toimialuetta ovat koulutus, tutkimus ja ohjelmatyö. Vaikuttamistyössä ovat mukana kaikki tasot: Käytännön tukityötä tekevien ja asukkaiden asiantuntemusta hyödynnetään, mutta toisaalta myös kansallisen tason ohjelmatyö ja EU-vaikuttaminen ovat suunnitelmissa. Lisäksi Hub pyrkii vahvistamaan asunnottomuustyötä tekevien verkostojen toimintaa eri maissa.

Verkoston johtoryhmä on tavannut nyt kaksi kertaa Helsingissä, ja jatkossa kokouksia järjestetään noin 1-2 kertaa vuodessa. Ohjausryhmässä on jäsenorganisaatioiden edustajien lisäksi myös neljä asiantuntijajäsentä, Stephen Gaetz, Melanie Redman, Sam Tsemberis sekä Suomesta Peter Fredriksson. Varsinainen kehittämistyö tehdään eri aihealueisiin paneutuvissa työryhmissä, joista ensimmäiset ovat jo aloittaneet toimintansa. Yksi työryhmistä toimii tällä hetkellä esimerkiksi nuorten asunnottomuuteen liittyvien teemojen parissa.

Housing First Hubin uudet verkkosivut julkistetaan kevään 2017 aikana.