Y-Säätiö-konserni Ekokompassi-hankkeeseen

Y-Säätiö-konserni liittyi loppuvuodesta mukaan HSY:n Ekokompassi-hankkeeseen, johon osallistuu jo noin 80 pientä ja keskisuurta yritystä 200 toimipaikassa pääkaupunkiseudulla.

Ekokompassin tavoitteena on edistää ekotehokkuutta ja organisaatioiden kilpailukykyä. Ekokompassin avulla vähennetään organisaation aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja lisätään henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, valmiit työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Perustamisvaiheessa sen keskeiset yhteistyökumppanit olivat Helsingin elinkeinopalvelu, Helsingin kaupungin tukkutori, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Leija yrityspalvelukeskus (Vantaa), Espoon kaupungin ympäristökeskus, Espoon Seudun Uusyrityskeskus, Kauniaisten kaupungin ympäristötoimi, HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Helsingin seudun kauppakamari ja Helsingin yrittäjät.