M2-Kodit – Urbaania asumista kohtuuhinnalla

Kiinteistökannan kasvun myötä vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa syntyi tarve viestiä entistä aktiivisemmin myös Y-Säätiön kohtuuhintaisen ARA-vuokra-asumisen palveluista.  Y-Säätiön maine asunnottomuuden ja erityisryhmien asumisen asiantuntijana oli jo vankka, mutta tunnettuutta haluttiin kasvattaa myös tavallisen vuokra-asumisen asiantuntijana.

Vuonna 2015 Y-Säätiössä rakennettiin Demos Helsingin kanssa uusia kohtuuhintaisen asumisen konsepteja, joilla säätiön Y-Asunnot erottuisivat muista ARA-vuokranantajista. Kun vielä Y-Asuntojen nimi ja brändi kaipasivat raikastamista, ryhdyttiin brändiä uusimaan mainostoimisto Ivalo Creativen kanssa. Y-Asuntojen nimen vaihtaminen oli mahdollisuus, joka otettiin huomioon brändityössä. Se ei ollut kuitenkaan ehdoton edellytys.

Huhtikuussa 2016 valmistuneen perusteellisen suunnittelu- ja brändityön tuloksena Y-Asuntojen uudeksi nimeksi vaihtui M2-Kodit, lyhyesti M2. Uuden, entistä raikkaamman ja modernimman brändin johtoajatus on jokaisen oikeus omaan kotiin. Avainsanoja ovat aito ilo, elämän rikkaus, värien kirjo sekä luotto yhteisöllisyyteen. Brändin ytimessä on usko yhteisöllisyyteen, vuokra-asumisen arvostaminen ja asukkaiden kuunteleminen herkällä korvalla.

Riippumatta siitä, kenelle tai mistä M2 viestii, erottuu se asuntotoimijoiden keskuudessa iloisesti omalla tyylillään: puhutaan asiaa rennosti, reilusti ja ymmärrettävästi, sortumatta alan fraaseihin tai kuivakkuuteen. M2 on rikas, värikäs ja elämäniloinen, ja sen tunnelma välittyy jokaisessa brändin kohtaamispisteessä

– Brändin visuaalinen ilme on kerännyt kiitosta niin henkilöstöltä kuin asukkailta. Se koetaan helposti lähestyttäväksi, iloiseksi ja positiiviseksi. Brändistä ja koko Y-Säätiön toimintatavasta välittyy asiakkaille mutkattomuus, joka vetoaa ihmisiin ikään ja asuinpaikkaan katsomatta, sanoo Y-Säätiön viestintäpäällikkö Laura Penttilä.