Asukastoiminta käynnistyi

M2-Kotien asukkaille järjestettiin keväällä Asumisen unelmapäivä. Tilaisuudessa kysyttiin asukkaiden unelmista ja siitä, kuinka niitä voitaisiin toteuttaa omassa taloyhtiössä. Saatujen vastausten perusteella alueellisille asukastoiminnan ryhmille muodostui toiminnan teemat.

Kesällä M2-Kodit järjesti yhdessä Suomen Purjelaivasäätiön kanssa nuorille asukkailleen viisi purjehdusta saaristonmerellä. Y-Säätiön nuorille järjestettiin yksi purjehdus. Kaikkiaan purjehduksille osallistui noin 40 nuorta.

Alueellinen asukastoiminta M2-Kodeilla

M2-Kotien alueellinen asukastoiminta käynnistettiin keväällä 2016 pääkaupunkiseudulta. Syksyn aikana toiminta käynnistyi myös muilla paikkakunnilla. Alueelliset asukastoiminnan ryhmät muodostuvat kunkin alueen talojen asukastoimikuntien puheenjohtajista tai muuten aktiivisista jäsenistä.

– Alueelliset ryhmät ulottuvat useisiin alueen talotoimikuntiin. Sen vuoksi heillä on paremmat resurssit järjestää erilaista ja monipuolista asukastoimintaa, asukashallintopäällikkö Marja Dahl perustelee alueellista asukasyhteistyötä.

Vuoden 2016 lopussa valittiin myös asukasneuvosto, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2017. Asukasneuvosto linjaa asukastoimintaa ja siihen käytettäviä resursseja.

M2-Kotien tavoitteena on pyrkiä aktiivisella asukastoiminnalla yhteisöllisyyteen ja kokemuksellisuuteen. Tahtotilana on rakentaa M2-Kotien asukastoiminnasta vaikuttavampi kuin mitä laki asukasdemokratiasta edellyttää. Asukastoiminta suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaita osallistavalla toimintamallilla pyritään edistämään pidemmällä tähtäimellä kohtuuhintaista asumista vähentämällä vaihtuvuutta sekä parantamalla talojen asumisviihtyvyyttä.

Alueelliset ryhmät valitsivat syksyn järjestäytymiskokouksissaan omat teemansa, jonka puitteissa he järjestävät toimintaa vuonna 2017. Teemoja ovat ympäristö ja kierrätys, pelastus ja turvallisuus, retki ja luonto sekä hyvinvointi ja liikunta. Aluetoimikunnat järjestävät tapahtumansa yhteistyössä pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen, HSY:n, Helpe ry:n, SPR:n, Kiljavan opiston ja Suomen purjelaivasäätiön kanssa.