Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma käyntiin

PAAVO 1- ja 2 -ohjelmien seuraaja eli Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma julkistettiin kesäkuussa. Ympäristöministeriö valmisteli asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman tiiviissä yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Ohjelman toimeenpanosta vastaavat yhteistyössä Y-Säätiö, valtio, kaupungit, järjestöt ja palveluntuottajat.

Toimenpideohjelmassa painottuu asunnottomuuden riskin varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen tilanteessa, jossa henkilö on jäämässä tai juuri jäänyt asunnottomaksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2019 mennessä Suomessa osoitetaan vähintään 2 500 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille.

Jotta ennakointi onnistuisi, asunnottomuuden torjunta halutaan saada osaksi laajempaa syrjäytymisen ehkäisyä. Tämä taas vaatii yhteiskunnan eri osa-alueiden nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Ohjelma tähtää siihen, että asumisen pulmatilanteisiin kuten vuokrarästeihin puututaan ajoissa ja asumisen jatkuminen turvataan esimerkiksi asumisneuvonnalla. Keskeistä on uuden asukkaan tukeminen etenkin asumisen alkutaipaleella. Erityisiä toimia kohdennetaan vuokravelkojen hillintään sekä vuokralaisen ja vuokranantajan molemminpuolisen vakuutusturvan tehostamiseen.

Suomessa on saatu hyviä tuloksia asunnottomuuden taklaamisessa. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO vähensi vuosina 2008–2015 asunnottomuutta kaikkiaan 1 345 henkilöllä. Vuonna 2015 yksin eläviä asunnottomia oli Suomessa ensimmäistä kertaa alle 7 000 henkilöä. Asunnottomien eurooppalaisen etujärjestön Feantsan mukaan Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus vähenee yhä talouden taantumasta ja sosiaalisista paineista huolimatta.

Lue lisää: asuntoensin.fi