Oman Muotoinen Koti -hanke

Oman muotoinen koti -hanke etsii uusia ratkaisuja alle 25-vuotiaiden vaikeaan asumistilanteeseen. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, Nuorisoasuntoliiton ja Y-Säätiön tavoitteena on, että vuonna 2018 jokaisella nuorella on koti. Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja nuorten asumiseen yhdessä nuorten kanssa.

M2-Kodit ja Oman Muotoinen Koti -hanke käynnistivät loppuvuonna 2016 uudenlaisen asumisen kokeilun, jossa etsittiin 18-25-vuotiaita asunnon tarpeessa olevia, kimppa-asumisesta kiinnostuneita nuoria. Valittavat nuoret saavat kohtuuhintaisen vuokra-asunnon lisäksi mahdollisuuden tehdä töitä osa-aikaisesti.

Työtehtävät ovat saman kiinteistön asukkaita auttavia tehtäviä. Niitä voivat olla esimerkiksi tietotekninen apu, lastenhoito, tapahtumien järjestäminen tai vanhusten kanssa ulkoilu. Työt suunnitellaan yhdessä muiden asukkaiden kanssa. Työstä maksetaan palkkaa 250 €/kk.

Kokeilu käynnistyy vuoden 2017 alussa ja kestää vuoden 2017 loppuun saakka.