Asumisneuvontaa M2-Kotien asukkaille

M2-Kodeilla käynnistyi asumisneuvonnan hanke huhtikuussa 2016. Asumisneuvonnan rakenteita ja toimintamalleja luomaan palkattiin kolme asumisneuvojaa. Asumisneuvonta rajattiin koskemaan Helsinkiin, Tampereelle, Pirkkalaan, Kangasalaan, Lahteen, Kouvolaan ja Nastolaan. Lisäksi asumisneuvonnan piiriin kuuluu muutama yksittäinen kohde pääkaupunkiseudulla. Tapauskohtaisesti asumisneuvontaa on mahdollista ulottaa myös muille M2-Kotien paikkakunnille.

Asumisneuvonnan kehittämishankkeelle on suunnitelma vuosille 2016–2019 (kevät). Tuona aikana tavoitteena on luoda koko maata palvelevat M2:n asumisneuvonnan mallit, jotka vähentävät asunnottomuutta ja häätöjä sekä lisäävät asumisviihtyvyyttä.

M2-Kotien asumisneuvonta jakaantuu vuokranmaksua ja talouden hallintaa tukeviin malleihin:

  1. Varhaisen puuttumisen malli uusille vuokrasopimuksille (Varpu)

2. Pitkäaikaisiin ja haasteellisiin vuokranmaksuongelmiin puuttumisen malli (Pihapuu)

sekä asumisvalmiuksien vahvistumista tukeviin malleihin:

3. Asumisviihtyvyyttä ja -taitoja lisäävä malli (Avita)

4. Asumisen häiriötilanteisiin puuttumisen malli (Apu)

Lisäksi M2-Kotien asumisneuvontaan kuuluu puhelin- ja sähköpostineuvonta valtakunnallisesti.

Asumisneuvonnalla positiivisia vaikutuksia

Vajaan vuoden kokemuksella on voitu todeta, että asumisneuvonnalla on ollut positiivisia vaikutuksia. Neuvonnan piiriin päässeillä asukkailla suurimmalla osalla vuokrasopimus jatkuu ennallaan. Monet ovat selvittäneet neuvonnan ja vuokranmaksusuunnittelun avulla vuokravelkansa kokonaan, usealla on vuokranmaksu hallinnassa maksusuunnitelmien vuoksi.

Vuoden 2017 painopisteenä on terävöittää toimintamalleja edelleen sekä luoda niille alamalleja, kuten asumisviihtyvyyttä vahvistava asumisneuvonnan mallia perusparannus- ja uudiskohteissa.