Ajankohtaista

Y-Säätiö-konserni on Suomen suurin valtakunnallisesti toimiva voittoa tavoittelematon vuokranantaja. Omistamme yli 19 000 vuokra-asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.


Y-säätiön tapahtumat

Vihreä siirtymä: Vedensäästö asumisessa -tutkimushanke

Y-Säätiön vedensäästötutkimus tutkii vuokralaisten kulutustottumuksia veden- ja energiankäytön suhteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden erilaisen vihreän tuuppauksen vaikutuksia: älykkään suihkupään ja aikaa mittaavan tiimalasin mahdollisia kustannus- ja ympäristövaikutuksia veden- ja energiansäästössä asumisessa. Tutkimus toi ilmi asukkaiden motivoimisen merkityksen vedenkulutuksen vähentämisessä ja ympäristöystävällisten ratkaisujen omaksumisessa. 
  • Hanke, Tutkimus

Onnistunut asuminen

Kolmivuotisen Onnistunut asuminen -hankkeen tavoitteena on luoda verkostot, rakenteet ja yhteistyömallit Helsinkiin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tuetuista asumisyksiköistä muuttavien ja jo muuttaneiden asukkaiden asumisen turvaamiseksi.
  • Hanke

Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana

Kolmivuotisen Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana -hankkeen tavoitteena on kehittää Y-Säätiön omaa nuorisoasumisen mallia sekä varmistaa Y-Säätiön asuntokannassa asuvien alle 35-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen jatkuvuus sekä ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta.
  • Hanke

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa on kehityshanke, jossa vahvistetaan nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta.
  • Hanke

Yksi meistä

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke.
  • Hanke

Meriheimo – nuorten oma väylä!

Meriheimotoiminta toiminta tukee nuorten muuta elämäntilannetta:kuntoutumista, työpajatoimintaa, opintoja tai niihin hakeutumista.
  • Hanke

Nea – Naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA-hanke teki uraauurtavaa työtä suomalaisessa asunnottomuustyössä nostaessaan naisten erityisiä tarpeita esille. Hankkeessa toimii yhdeksän vahvaa toimijaa, lisäksi mukana on viisi kaupunkia.
  • Hanke

Venda – uutta suuntaa mereltä 

Venda – uutta suuntaa mereltä -hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten sosiaalisen osallisuuden, toimintakyvyn sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen. Nuoria tuetaan merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan avulla sekä ohjauksellisen tuen menetelmin.  
  • Hanke

Y-Säätiön tapahtumat

Y-säätiö järjestää asunnottomuusteemaan liittyviä tapahtumia ympäri vuoden sekä livenä että verkkotapahtumina.