Yksi meistä

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke.

Kolmivuotisen (2020–2022) hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti Y-Säätiön hajasijoitetussa asuntokannassa asuvat.

Hankkeen päätavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen. Hankkeen työntekijät tapaavat yksinäisyyttä kokevia ja suunnittelevat heidän kanssaan mielekästä tekemistä, tutustuvat erilaisiin toimintoihin sekä harrastuksiin ja tukevat näihin kiinnittymisessä.

Toiveenamme on, että toimintaan osallistuvat kokevat sosiaalisten verkostojensa, voimavarojensa sekä elämänsä merkityksellisyyden lisääntyvän.

Tavoitteemme on, että hankkeeseen osallistuvat kokisivat yksinäisyytensä vähentyvän, ja saavat tilalle tunteen siitä, että he ovat yksi meistä.

Lue lisää Yksi meistä -hankkeen sivuilta 

Yhteyshenkilö

Maria Degerman


  • Erityissuunnittelija
  • maria.degerman@ysaatio.fi
  • puh. 020 7020 264