Nea – Naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA-hanke teki uraauurtavaa työtä suomalaisessa asunnottomuustyössä nostaessaan naisten erityisiä tarpeita esille. Hankkeessa toimii yhdeksän vahvaa toimijaa, lisäksi mukana on viisi kaupunkia.

Y-Säätiö koordinoi STEA-rahoitteista Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA-hanketta vuosina 2018–2020. Hanke jatkoi toimintaansa osin vielä kevään 2021 ajan. Y-Säätiö koordinoi STEA-rahoitteista Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA-hanketta vuosina 2018–2020. Hanke jatkoi toimintaansa osin vielä kevään 2021 ajan. Hankkeessa syntyneitä materiaaleja on koottu tälle sivulle.

Hankkeen tavoitteena oli naisten asumisen turvaaminen luomalla uusia asumispolkuja sekä kehittämällä uudenlaisia naiserityisiä työmenetelmiä yksilötyössä, ryhmätoiminnoissa, kokemusasiantuntijuudessa sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Hankkeessa syntyneitä materiaaleja on koottu tälle sivulle.

Hanke oli yhteiskehittämishanke. Osahankkeita toteuttivat:

Yhteistyössä olivat mukana myös: