Toimekas – yhdessä parempi arki! (2017–2019)

Y-Säätiön koordinoiman ja STEAn rahoit­taman kolmivuotisen (2017–2019) Toimekas-hankkeen tavoitteena oli arjen mielekkään toiminnan kehittäminen asunnottomien asumispalveluissa.

Arjen mielekkäillä toiminnoilla kyetään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja torjumaan asunnottomuuden uusiutumista. Toimekas-hankkeessa olivat Y-Säätiön lisäksi mukana:

Hankkeen kohderyhmänä olivat (entiset) pitkäaikaisasunnottomat, joilla on taustallaan pitkään kestänyt syrjäytymi­nen yhteiskunnasta ja arjenhallintataidoista sekä kehittämistyöhön osallistuvat organisaa­tiot, heidän työntekijänsä ja kokemusasian­tuntijansa.

Hanketoimijoiden kanssa luotiin yhdessä mielekästä arkielämää asumispalveluyksiköi­hin sekä etsittiin ratkaisuja asukkaiden toimintaan osallistumista estäville ja edistäville tekijöille.