Asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävät hankkeet

Y-Säätiö on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävässä valtakunnallisessa AUNE-ohjelmassa tiiviisti mukana. Ohjelman yhteistyötä rakennetaan koordinoimassamme Verkostokehittäjät-hankkeessa.

AUNE Verkostokehittäjät

AUNE Verkostokehittäjät on STEAn rahoittama järjestöjen kumppanuushanke, joka toimii asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) yhteiskehittämisen alustana. Hankkeessa kehitetään käytäntöjä asunnottomuuden torjumiseen laajassa verkostoyhteistyössä. Hanketta koordinoi Y-Säätiö.

Y-Säätiön lisäksi AUNE Verkostokehittäjissä mukana ovat Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry sekä Rauman Seudun Katulähetys ry.

AUNE-toimenpideohjelman tavoitteena on liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyötä.

Keskiössä on myös Asunto ensin -periaate. Käytännössä tämä tarkoittaa asumisesta huolehtimista aina, kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä. Ohjelman kohderyhmänä on äskettäin asunnottomaksi ajautuneet ja pidempään asunnottomana olleet.

Kohderyhmänä myös asunnottomuuden uhkaamat

AUNE-ohjelman kohderyhmänä on myös asunnottomuuden uhkaamat ihmiset.

Heitä voivat olla ylivelkaantuneet ja häädön uhkaamat nuoret tai perheet, osa lapsuudenkodista itsenäistyvistä nuorista, laitoksista itsenäiseen asumiseen siirtyvät mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat ja osa 21 vuotta täyttävistä jälkihuollon päättävistä nuorista.

Asunnottomuus voi uhata myös kotoutumisessa epäonnistuneita oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tai vankilasta asunnottomina vapautuvia tai koevapauteen siirtyviä vankeja.

AUNE-ohjelman tavoitteet saavutetaan:

  • Vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä ja
  • torjumalla asunnottomuuden uusiutumista.

Toimenpideohjelma pitää sisällään 2 500 uuden asunnon tai asuntopaikan osoittamisen asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille.

Ehdotettavilla toimenpiteillä tavoitellaan asunnottomuuden hoitamiseen liittyvän palvelujärjestelmämme uudistamista asiakaslähtöisemmäksi, ennaltaehkäisevämmäksi ja kustannustehokkaammaksi.

Asunto ensin -sivuilla lisää Verkostokehittäjien toiminnasta ja koulutuksista

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu