Asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävä kehittämistoiminta ja hankkeet

Asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävä kehittämistoiminta ja hankkeet

Y-Säätiö on asunnottomuuden poistoon tähtäävässä valtakunnallisessa ohjelmassa tiiviisti mukana. Tutustu vetämäämme kehittämistoimintaan ja hankkeisiimme.

Suomen hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Ympäristöministeriö käynnisti keväällä 2020 kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa. Hallitus tähtää siihen, että asunnottomuus on poistettu vuoteen 2027 mennessä.

Ohjelman tavoitteet ovat:

  • lisätä kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille
  • vahvistaa asunnottomuustyötä kuntien peruspalveluissa
  • parantaa asumisneuvonnan saatavuutta
  • vakiinnuttaa asunnottomuuden parissa toimivien tahojen yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla

Lue lisää asunnottomuusohjelmasta ympäristöministeriön sivuilta.

 

Y-Säätiön vetämä kehittämistoiminta ja hankkeet

 

Asunto ensin Verkostokehittäjät

Asunto ensin Verkostokehittäjät on asumissosiaalista kehittämistyötä tekevien järjestöjen kumppanuustoimintaa. Toimintaa rahoittaa STEA.

Asunto ensin Verkostokehittäjissä kehitetään käytäntöjä asunnottomuuden torjumiseen laajassa verkostoyhteistyössä. Tämä tapahtuu muun muassa järjestämällä asumissosiaalityöhön liittyviä koulutuksia, seminaareja sekä yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeja.

Asunto ensin Verkostokehittäjät toteutetaan tiiviissä verkostoyhteistyössä asunnottomuustyötä tekevien kaupunkien ja kumppanuusjärjestöjen kanssa. Asunto ensin Verkostokehittäjät -toimintaa koordinoi Y-Säätiö.

Y-Säätiön lisäksi Asunto ensin Verkostokehittäjissä ovat mukana:

Lue lisää Asunto ensin -sivuilta Verkostokehittäjien toiminnasta ja koulutuksista.

Yhteyshenkilöt:
Vastaava koordinaattori Juha Kahila, puh. 020 7020 372
Koordinaattori Juha Soivio, puh. 020 7020 357
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

 

Meriheimo – nuorten oma väylä! -hanke (2018–2020)

Meriheimo on Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön (STAF) yhteistyössä toteuttama STEA-rahoitteinen hanke.

Se tähtää seikkailukasvatuksen ja palveluohjauksen menetelmin haastavassa elämäntilanteessa olevien, pääkaupunkiseudulla asuvien 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan ja asumis- sekä työelämätaitojen vahvistamiseen.

Hankkeessa pyritään kehittämään uudenlaista toimintamallia, ja mukana on monialainen kumppaniverkosto. Toimintamuotoina ovat STAFin organisoimat Sail Training -merivalmennukset eri pituisilla purjehduksilla kuunari Helenalla, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki sekä palveluohjaus. Näiden kautta nuoria tuetaan saamaan ystäviä ja harrastuksia sekä hakeutumaan koulutukseen ja töihin.

Lisätietoja hankkeesta

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Heini Kaasalainen, puh. 020 702 0343
Projektikoordinaattori Miikka Niemelä, puh. 020 702 0336
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

 

NEA-hanke – Naiserityisyys asunnottomuustyössä

Y-Säätiö koordinoi STEA-rahoitteista Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA-hanketta vuosina 2018–2020.

Hankkeen tavoitteena on naisten asumisen turvaaminen luomalla uusia asumispolkuja sekä kehittämällä uudenlaisia naiserityisiä työmenetelmiä yksilötyössä, ryhmätoiminnoissa, kokemusasiantuntijuudessa sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Hanke on yhteiskehittämishanke. Osahankkeita toteuttavat:

Yhteistyössä ovat mukana myös:

Mikäli haluat mukaan työskentelyyn tai haluat kuulla mitä hankkeessa tapahtuu, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Voit myös lähettää terveisiä hankkeelle niistä tarpeista, ideoista ja toiveista, joita olet työssäsi ja kentällä kohdannut naisten asunnottomuuteen liittyen.

Lisätietoja hankkeesta

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Leena Lehtonen, puh. 020 702 0344
Hankekoordinaattori Pilvi Azeem, puh. 020 702 0346
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

 

Yksi meistä -hanke

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke. Kolmivuotisen (2020–2022) hankkeen toimialueita ovat Lahti ja Itä-Helsinki. Itä-Helsingissä kohderyhmänä ovat erityisesti miehet. Hanketta rahoittaa STEA.

Hankkeen päätavoitteena on Y-Säätiön vuokra-asunnoissa asuvien yksinäisyyden vähentäminen. Hankkeen aikana tavoitetaan 500 vuokra-asunnoissa yksin asuvaa yksinäisyyttä kokevaa asukasta.

Tavoitetuista puolet löytää yhteisön, jonka toimintaan he osallistuvat vähintään kolme kertaa, he löytävät kaveriporukan tai ystävän. Toiveenamme on, että toimintaan osallistuvat kokevat sosiaalisten verkostojensa, voimavarojensa sekä elämänsä merkityksellisyyden lisääntyvän.

Tavoitteemme on, että hankkeeseen osallistuvat kokisivat yksinäisyytensä vähentyvän, ja saavat tilalle tunteen siitä, että he ovat yksi meistä.

Lisätietoja hankkeesta 

Yhteyshenkilöt:
Erityissuunnittelija Maria Degerman, puh. 020 7020 264
Projektityöntekijä (Helsinki) Ina Laine-Salaja, puh. 020 7020 382
Projektityöntekijä (Lahti) Sanna Tasanko, puh. 020 7020 277
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu