Asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävät hankkeet

Asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävät hankkeet

Y-Säätiö on pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävässä valtakunnallisessa AUNE-ohjelmassa tiiviisti mukana. Tutustu vetämiimme hankkeisiin.

Valtakunnallisen AUNE-ohjelman kohderyhmänä on asunnottomuuden uhkaamat ihmiset. Heitä voivat olla:

  • ylivelkaantuneet ja häädön uhkaamat nuoret tai perheet,
  • osa lapsuudenkodista itsenäistyvistä nuorista,
  • laitoksista itsenäiseen asumiseen siirtyvät mielenterveys- ja päihdekuntoutujat,
  • lastensuojelun jälkihuollon asiakkaat ja osa 21 vuotta täyttävistä jälkihuollon päättävistä nuorista.

Asunnottomuus voi uhata myös kotoutumisessa epäonnistuneita oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tai vankilasta asunnottomina vapautuvia tai koevapauteen siirtyviä vankeja.

AUNE-ohjelman tavoitteet saavutetaan:

  • Vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä ja
  • torjumalla asunnottomuuden uusiutumista.

Toimenpideohjelma pitää sisällään 2 500 uuden asunnon tai asuntopaikan osoittamisen asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille. Ehdotettavilla toimenpiteillä tavoitellaan asunnottomuuden hoitamiseen liittyvän palvelujärjestelmämme uudistamista asiakaslähtöisemmäksi, ennaltaehkäisevämmäksi ja kustannustehokkaammaksi.

 

Y-Säätiön vetämät AUNE-hankkeet

 

AUNE Verkostokehittäjät

AUNE Verkostokehittäjät on STEAn rahoittama järjestöjen kumppanuushanke, joka toimii asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman (AUNE) yhteiskehittämisen alustana. Hankkeessa kehitetään käytäntöjä asunnottomuuden torjumiseen laajassa verkostoyhteistyössä. Hanketta koordinoi Y-Säätiö.

Y-Säätiön lisäksi AUNE Verkostokehittäjissä ovat mukana:

AUNE-toimenpideohjelman tavoitteena on liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyötä. Keskiössä on myös Asunto ensin -periaate.

Käytännössä tämä tarkoittaa asumisesta huolehtimista aina, kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä.

Lue lisää Asunto ensin -sivuilta Verkostokehittäjien toiminnasta ja koulutuksista

Lisätietoja: Koordinaattori Juha Kahila, puh. 020 7020 372, etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Meriheimo – nuorten oma väylä! -hanke (2018–2020)

Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön (STAF) yhteistyössä toteuttama STEA-rahoitteinen hanke tähtää seikkailukasvatuksen ja palveluohjauksen menetelmin haastavassa elämäntilanteessa olevien, pääkaupunkiseudulla asuvien 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan ja asumis- sekä työelämätaitojen vahvistamiseen.

Hankkeessa pyritään kehittämään uudenlaista toimintamallia, ja mukana on monialainen kumppaniverkosto. Toimintamuotoina ovat STAFin organisoimat Sail Training -merivalmennukset eri pituisilla purjehduksilla kuunari Helenalla, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki sekä palveluohjaus. Näiden kautta nuoria tuetaan saamaan ystäviä ja harrastuksia sekä hakeutumaan koulutukseen ja töihin.

Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoja: Projektipäällikkö Heini Kaasalainen, puh. 020 702 0343 ja projektikoordinaattori Miikka Niemelä, puh. 020 702 0336, etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

 

NEA-hanke – Naiserityisyys asunnottomuustyössä

Y-säätiön koordinoi STEA-rahoitteista Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA-hanketta vuosina 2018–2020. Hankkeen tavoitteena on naisten asumisen turvaaminen luomalla uusia asumispolkuja sekä kehittämällä uudenlaisia naiserityisiä työmenetelmiä yksilötyössä, ryhmätoiminnoissa, kokemusasiantuntijuudessa sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Hanke on yhteiskehittämishanke. Osahankkeita toteuttavat:

Yhteistyössä ovat mukana myös:

Mikäli haluat mukaan työskentelyyn tai haluat kuulla mitä hankkeessa tapahtuu, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin. Voit myös lähettää terveisiä hankkeelle niistä tarpeista, ideoista ja toiveista, joita olet työssäsi ja kentällä kohdannut naisten asunnottomuuteen liittyen.

Lisätietoja hankkeesta

Lisätietoja: projektipäällikkö Leena Lehtonen, puh. 020 702 0344 ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem, puh. 020 702 0346, etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu