Hankkeet ja tutkimukset

Tutkimus/hanke
Voimassa/päättynyt

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa on kehityshanke, jossa vahvistetaan nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta. Jiipissä seikkaillaan merellä ja metsissä, tutustutaan uusiin ihmisiin. Osallistujille tarjotaan yksilöllistä tukea opintopolkujen etsintään ja kartoitetaan parhaita väyliä kohti työelämää. Jiipin toteutuksesta vastaavat Valo-Valmennusyhdistys ja Y-Säätiö. Jiippi-hanke on Euroopan unionin rahoittama.
 • 10.8.2023
 • Hanke

Yksi meistä

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke. Kolmivuotisen (2020–2022) hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti YSäätiön hajasijoitetussa asuntokannassa asuvat.
 • 10.8.2023
 • Hanke

Meriheimo – nuorten oma väylä! (2018–2020)

Meriheimotoiminta toiminta tukee nuorten muuta elämäntilannetta:kuntoutumista, työpajatoimintaa, opintoja tai niihin hakeutumista.
 • 10.8.2023
 • Hanke

Nea – Naiserityisyys asunnottomuustyössä (2018–2021)

NEA-hanke teki uraauurtavaa työtä suomalaisessa asunnottomuustyössä nostaessaan naisten erityisiä tarpeita esille. Hankkeessa toimii yhdeksän vahvaa toimijaa, lisäksi mukana on viisi kaupunkia.
 • 10.8.2023
 • Hanke

Venda – uutta suuntaa mereltä 

Venda – uutta suuntaa mereltä -hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten sosiaalisen osallisuuden, toimintakyvyn sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen. Nuoria tuetaan merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan avulla sekä ohjauksellisen tuen menetelmin.  
 • 10.8.2023
 • Hanke

Adapting Housing First

Y-Säätiö on mukana eurooppalaisessa Adapting Housing First -yhteishankkeessa, jossa kehitetään Asunto ensin -malliin pohjautuvaa asunnottomuustyötä. Hankkeessa tutkitaan, miten Asunto ensin -mallia voi toteuttaa eri maissa, sekä jaetaan osaamista ja koulutetaan Asunto ensin -työtä tekeviä ammattilaisia. Hanke on Erasmus+-ohjelman rahoittama.
 • 9.8.2023
 • Hanke, Tutkimus

Onnistunut asuminen

Kolmivuotisen (2023-2025) Onnistunut asuminen -hankkeen tavoitteena on luoda verkostot, rakenteet ja yhteistyömallit Helsinkiin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tuetuista asumisyksiköistä muuttavien ja jo muuttaneiden asukkaiden asumisen turvaamiseksi.
 • 9.8.2023
 • Hanke

Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana

Kolmivuotisen (2023–2025) Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana -hankkeen tavoitteena on kehittää Y-Säätiön omaa nuorisoasumisen mallia sekä varmistaa Y-Säätiön asuntokannassa asuvien alle 35-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen jatkuvuus sekä ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta. Hanketta rahoittaa STEA ja sen toimialueita ovat Y-Säätiön nuorisoasuntokohteet Espoossa, Keravalla, Järvenpäässä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä. Hankkeessa kehitetään nuorten tarpeet huomioon ottavia palveluita ja […]
 • 9.8.2023
 • Hanke