Hankkeet ja tutkimukset

Tutkimus/hanke
Käynnissä/päättynyt

RADAR – Rekisteritietoanalyysi asunnottomuuden ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi

RADAR on Y-Säätiön ja Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen ARAn rahoittama tutkimushanke.
 • 2024 - 2026
 • Tutkimus

Tuettu asunnonvaihto

Tutkimus kohdentuu Y-Säätiön ja Pelastusarmeijan pilottiin, jossa muuttamishalukkaita asukkaita tuettiin muuttoprosessissa. Asukkaat muuttivat tuetusta asumisyksiköstä M2-Kotien vuokra-asuntoon.
 • 2023 - 2024
 • Tutkimus

Onnistunut asuminen

Kolmivuotisen Onnistunut asuminen -hankkeen tavoitteena on luoda verkostot, rakenteet ja yhteistyömallit Helsinkiin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tuetuista asumisyksiköistä muuttavien ja jo muuttaneiden asukkaiden asumisen turvaamiseksi.
 • 2023 - 2025
 • Hanke

Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana

Kolmivuotisen Y-polut – Y-Säätiön nuorisoasumisen asumisohjaus itsenäistymisen voimavarana -hankkeen tavoitteena on kehittää Y-Säätiön omaa nuorisoasumisen mallia sekä varmistaa Y-Säätiön asuntokannassa asuvien alle 35-vuotiaiden nuorten aikuisten asumisen jatkuvuus sekä ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta.
 • 2023 - 2025
 • Hanke

Työtä asukkaille. Uuras -työllistymisohjelman vaikuttavuus

Tutkimuksessa selvitetään Uuraan vaikutusta asukkaiden työllistymiseen, hyvinvointiin ja asumiseen pitkällä aikavälillä.
 • 2023 - 2026
 • Tutkimus

Kohti hiilineutraalia arkea

Tutkimus kannustimien vaikutuksista energiankulutukseen ja kierrätystapoihin.
 • 2022 - 2025
 • Tutkimus

SEGRA – Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumis- ja palvelupoluilla

Tutkimushanke kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa.
 • 2021 - 2023
 • Tutkimus

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa

Jiippi – seikkailua ja ohjausta myötätuulessa on kehityshanke, jossa vahvistetaan nuorten aikuisten yhteiskunnallista osallisuutta.
 • 2023 - 2026
 • Hanke

Yksi meistä

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke.
 • 2020 - 2022
 • Hanke

Meriheimo – nuorten oma väylä!

Meriheimotoiminta toiminta tukee nuorten muuta elämäntilannetta:kuntoutumista, työpajatoimintaa, opintoja tai niihin hakeutumista.
 • 2018 - 2020
 • Hanke