Haastoimme Y-Säätiön uuden strategian

  • 14.9.2020
  • Blogi

Kun Y-Säätiölle tehtiin uutta strategiaa, nuorista työntekijöistä koostettu haastajaryhmä teki oman versionsa säätiön tulevaisuudesta. Osia siitä näkyy nyt valmiissa strategiassa, bloggaavat Salla Puhakka ja Päivi Yli-Koski.

Hei sinä korkeintaan 35-vuotias y-säätiöläinen! 

Y-Säätiölle valmistellaan uutta strategiaa vuosille 2020−2030. Strategiaa rakennetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalle. Jotta strategiasta tulee kunnianhimoinen ja monipuolinen, on johtoryhmä päättänyt kutsua joukon korkeintaan 35-vuotiaita y-säätiöläisiä tekemään oman versionsa Y-Säätiön tulevaisuudesta.

Tästä lähes vuodentakaisesta viestistä käynnistyi työmme Y-Säätiön uuden strategian haastajina ja kyseenalaistajina. Ryhmään valittiin mukaan kahdeksan eri alojen osaajaa. Mukana oli asiakastyön, asunnottomuuden ja kestävän asumisen ammattilaisia. Meistä muodostui haastajaryhmä.

Amatöörejä strategian valmistelussa, asiantuntijoita työssään

On hienoa, että Y-Säätiön johtoryhmä halusi päästää juuri millenniaalit, joilla työelämä on vielä pitkälti edessäpäin, vaikuttamaan Y-Säätiön tulevaisuuteen. Millenniaaleiksi kutsutaan sukupolvea, joka on syntynyt 80- ja 90-luvuilla.

Kaikki meistä kokivat, että oli ainutlaatuista päästä haastamaan Y-Säätiön liiketoimintastrategiaa. Saimme työskennellä sen parissa, mitä me Y-Säätiönä olemme, ja minne me olemme menossa. Vaikka kenelläkään meistä ei ollut aikaisempaa kokemusta strategiatyöstä, oli hienoa kokea, että ryhmämme työskentelyyn oli Y-Säätiön johdolla täysi luottamus.

Saimme työskennellä sen parissa, mitä me Y-Säätiönä olemme, ja minne me olemme menossa.

Tunsimme arvostusta työntekijöinä ja yhdenvertaisuutta asiantuntijoina, kun pääsimme vaikuttamaan tulevaan strategiaan. Kokemus vuorovaikutteisesta johtamisesta tuo lisää merkitystä omalle asiantuntijuudelle. Kun johtamiskulttuuri perustuu luottamukseen, työyhteisöön on helppo sitoutua.

Strategia tehtiin yhdessä

Heti ensimmäisessä tapaamisessa kysyimme, mitä teemme jo nyt hyvin. Pohdimme myös, millaisessa työpaikassa haluamme olla vuonna 2030, ja miksi. Nopeasti ilmeni, että vaikka näkökulmat lähtivät jokaisen omasta työstä ja asiantuntijuudesta, suuntamme oli yhteinen. Tiiviin strategiatyöskentelyn aikana opimme arvostamaan toinen toistemme työtä ja jokaisen tehtävän merkitystä työyhteisössämme.

Tunsimme arvostusta työntekijöinä ja yhdenvertaisuutta asiantuntijoina, kun pääsimme vaikuttamaan tulevaan strategiaan.

Strategiaprosessin aikana loimme oman versiomme Y-Säätiön tulevasta visiosta, strategisista tavoitteista ja arvoista. Esiin nousivat esimerkiksi onnistunut asuminen sekä ekologisuus asumisessa ja tulevaisuuden asuntorakentamisessa. Säätiön missiota, jotta jokaisella olisi koti, emme kuitenkaan halunneet haastaa. Se on tavoitteemme myös sen jälkeen, kun Suomessa ei enää ole asunnottomuutta.

Teimme varjostrategiaa yhdessä muun henkilöstön kanssa. Halusimme, että kaikki tulisivat kuulluiksi. Osallistimme kollegoitamme koko strategiatyön ajan sisäisiä kanavia hyödyntäen. Järjestimme myös matalan kynnyksen strategiatyöpajan. Pidimme tärkeänä, että kaikki y-säätiöläiset pystyvät sitoutumaan valmiiseen strategiaan.

Työmme sai innostunutta palautetta säätiön hallitukselta, johdolta ja työkavereiltamme.

Tulevaisuus on meidän

Uusi strategia on nyt valmis ja on hienoa, että myös meidän panoksemme näkyy siinä. Strategiasta tuli juuri niin kunnianhimoinen kuin alussa toivottiin.

Me Y-Säätiössä lähdemme siitä, että kun strategiakausi kymmenen vuoden kuluttua päättyy, Suomessa ei ole yhtään asunnottomuutta kokevaa ihmistä. Panostamme asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn olemalla onnistuneen asumisen edelläkävijä. Tässä on avainroolissa esimerkiksi asumisneuvonta. Meidät tunnetaan myös ympäristöystävällisten valintojemme seurauksena kestävän asumisen ja rakentamisen asiantuntijana.

Me Y-Säätiössä lähdemme siitä, että kun strategiakausi kymmenen vuoden kuluttua päättyy, Suomessa ei ole yhtään asunnottomuutta kokevaa ihmistä.

Millenniaaleina koemme, että arvot tulevat entistä enemmän määrittämään työhön sitoutumista. Tuleville sukupolville työn merkityksellisyys on yhä tärkeämpää. Y-Säätiön arvot ovat luottamus, rohkeus ja ihmisarvoinen asuminen. Niihin meistä kaikki voivat sitoutua.

Tutustu Y-Säätiön strategiaan 2020-2030 (pdf)

Lue lisää toimitusjohtaja Juha Kaakisen blogista: Y-Säätiön uudessa strategiassa näkyy vahvasti henkilöstön kädenjälki