Y-Säätiön uudessa strategiassa näkyy vahvasti henkilöstön kädenjälki

  • 24.8.2020
  • Blogi

Säätiöllä on työhönsä vahvasti motivoitunut, säätiön arvoihin sitoutunut henkilöstö, bloggaa toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

Y-Säätiön uuden strategian valmistelu alkoi vuosi sitten keväällä varsin optimistisissa tunnelmissa. Asuntokannan ja henkilöstön määrän nopean kasvuvaiheen jälkeen tuntui sopivalta katsoa pidemmälle tulevaisuuteen, vuoteen 2030.

Strategian viimeistelyn loppuvaiheessa maailma muuttui täysin uuteen, ennenkokemattomaan asentoon koronaviruksen levitessä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Joiltakin osin uuden strategian tavoitteet näyttivätkin toteutuvan jo melkein ennen sen valmistumista esimerkiksi etätyöskentelyn suhteen.

Y-Säätiössä, kuten monessa muussakin organisaatiossa, otettiin koronaviruksen takia muutamassa päivässä ennennäkemätön digiloikka.

Strategia kunnioittaa säätiön perustehtävää

Lähtökohtana strategiatyössä on ollut laatia strategia, joka kunnioittaa säätiön sääntöjen mukaista perustehtävää eli ihmisarvoisen asumisen järjestämistä sitä tarvitseville.

Samalla se tekee uusia rohkeita avauksia, joilla säätiö osaltaan pyrkii lisäämään yhdenvertaisuutta. Pyrimme rakentamaan oikeudenmukaista, kaikki mukaan ottavaa suomalaista yhteiskuntaa ja yhteisvastuuseen perustuvaa kansainvälistä yhteisöä.

Strategia tekee uusia rohkeita avauksia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat tarjonneet oivallisen viitekehyksen strategialle. Niiden kautta strategian tavoitteet kiinnittyvät osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Strategian kolme kärkitavoitetta ovat:

  • taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat asukkaat
  • reilu siirtymä kohti hiilineutraalia elämää
  • asunnottomuuden poistaminen Suomessa ja vähentäminen kansainvälisesti

Kärkitavoitteet kiinnittyvät kaikkiaan yhteentoista YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Henkilöstö on vahvasti sitoutunut säätiön arvoihin

Strategian onnistumisen edellytyksenä ovat osaava henkilöstö, vankka rahoituspohja ja tehokkaat digitaaliset työkalut. Strategiaprosessin aikana on todella voinut todeta, että säätiöllä on työhönsä vahvasti motivoitunut, osaava ja säätiön arvoihin sitoutunut henkilöstö.

Henkilöstö on osallistunut strategian laatimiseen laajasti. Kiitoksen ansaitsevat kaikki strategiaprosessiin myötävaikuttaneet työntekijät ja sidosryhmien edustajat. Erityiskiitos kuuluu säätiön alle 35-vuotiaista työntekijöistä kootulle haastajaryhmälle, joka sopivalla tavalla haastoi myös johtoryhmää syventämään ja konkretisoimaan strategiaa. Haastajaryhmän kädenjälki myös näkyy strategiassa.

Kiitos kuuluu myös Y-Säätiön pitkäaikaiselle kumppanille Demos Helsingille, jonka tiimi Tuuli Kaskisen johdolla ohjasi ja sparrasi strategiaprosessia.

Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ei yhtään ole vähentänyt tarvetta asettaa pitkän aikavälin strategisia tavoitteita ja rakentaa kehityspolkuja niiden saavuttamiseksi. Vain organisaatio, jolla on selkeä missio, visio ja arvot, kykenee reagoimaan kestävällä tavalla niihin odottamattomiin ja yllättäviin asioihin, joita tulevaisuus aina tuo tullessaan.

Tulevaisuutta luodaan parhaiten rohkeasti, yhdessä kumppanien kanssa.

Francisco Varelaa mukaillen: Polku tehdään kulkemalla sitä.

Lue lisää: Asunnottomuuden poistamisen rohkea suunnannäyttäjä − Y-Säätiölle uusi strategia