Yhdessä kohti itsenäisempää asumista

  • 19.6.2024
  • Blogi
  • Asumisyksikkö, nivelvaihe, Onnistunut asuminen, Tuettu asuminen

Miten voimme tukea sujuvaa siirtymää tuetusta asumisesta kohti itsenäisempää asumista? Onnistunut nivelvaihe on avainasemassa asukkaan hyvinvoinnille ja asumisen onnistumiselle. Onnistunut asuminen -hankkeen projektipäällikkö Janita Kannonkari ja tutkija Krista Kosonen bloggaavat asunnottomuuskentän toimijoille järjestetyn työpajan annista ja kriittisen nivelvaiheen tukemisesta.

Asunnottomuusalan toimijat kokoontuivat Y-Säätiölle pohtimaan, kuinka asukasta voidaan parhaiten tukea hänen siirtyessään tuetusta asumismuodosta kohti itsenäisempää asumista. Tämä nivelvaihe on tunnistetusti kriittinen kohta, jossa asukkaan elämässä muuttuu asunnon lisäksi monesti myös asuinalue, palvelut sekä sosiaalityöntekijä. Idea työpajaan kumpusi Y-Säätiön Onnistunut Asuminen -hankkeen (2023-2025) ohjausryhmästä. Työpajaan kutsuttiin kaikki organisaatiot, joiden kanssa hanke on tehnyt yhteistyötä asuttamisissa. 

Ennen työpajaa kartoitettiin osallistujien toiveita ja ajatuksia nivelvaiheeseen ja työpajaan liittyen. Osallistujat tekivät myös ennakkotehtävän, jossa tunnistettiin nivelvaiheen vahvuuksia, riskikohtia sekä muita tärkeitä huomioitavia seikkoja. Moniammatillisessa työpajassa nivelvaiheen eri kohdista keskusteltiin laajasti, vaihdettiin eri toimijoiden kokemuksia ja pohdittiin miten prosessia voisi parantaa.

Yhteistyö luo turvaa muutoksessa 

Nivelvaihe tunnistettiin asukkaalle haastavana aikana, sillä jo pelkästään muutto itsessään on tyypillisesti raskas prosessi. Tämän lisäksi muuttaessa asukas voi joutua irtaantumaan tutusta yhteisöstä ja kohtaamaan uuden asuinalueen, jolloin tutut yhteyshenkilöt muuttuvat, ja kontaktit tuttuihin ohjaajiin vähenee tai loppuu. Työpajassa nousikin esille muuton oikea-aikaisuus sekä kaikkien asianosaisten, eli asumisyksikön, tulevan vuokranantajan, asukkaan sekä palveluverkoston toimijoiden ja mielellään myös tulevan taloyhtiön välinen yhteistyö. Tällä yhteistyöllä voidaan turvata asukkaalle kuuluvat palvelut sekä varmistamaan verkostot ja kotiutuminen uudessa asuinpaikassa. 

Konkreettisesti yhteistyö tarkoittaa, että asukkaan palvelut ja verkostot on varmistettu jo ennen muuttoa. Samoin etuisuus- ja sopimusasiat on hoidettu ja suunniteltu valmiiksi yhdessä. Hyvin tuetussa nivelvaiheessa vanhat yhteyshenkilöt voisivat saattaa asukkaan nivelvaiheen yli ja uudet yhteyshenkilöt tulisivat asukkaalle tutuksi jo ennen muuttoa. Tällainen saattaen vaihtaminen koettiin tärkeänä myös turvallisuuden tunteen lisäämiseksi sekä luottamussuhteen ylläpitämiseksi. Nivelvaiheen tueksi nähtiin myös muuttovaiheen yli kannatteleva toiminta, kuten työtoiminta tai muu vastaava hyvinvointia ja arkea tukeva säännöllinen toiminta, joka olisi aloitettu asumisyksikköaikana jo hyvissä ennen muuttoa. 

Nivelvaiheen riskit ja vahvuudet tärkeä tunnistaa 

Työpajassa keskusteltiin myös asukkaiden kokemasta syrjinnästä erityisesti uuteen naapurustoon kotiutumisessa sekä epätasa-arvoisuudesta palveluiden saatavuuden suhteen johtuen muun muassa alueellisista eroista. Toimijoita yhdisti vahva tahto vahvistaa nivelvaiheprosessia asukaslähtöisesti. Heitä huolestutti, että jos asukas ei saa riittävästi tukea muuton jälkeen tai ei kykene yhtä itsenäiseen toimintaan kuin ennen muuttoa, hän saattaa pudota palvelujen piiristä, mikä voi vaarantaa asumisen onnistumisen.

Nivelvaiheen vahvuuksina nähtiin erityisesti asumisyksiköiden vahva työ asukkaan arjen taitojen sekä taloustaitojen vahvistamiseksi sekä kohtaava, yksilöllinen työote. Myös asumisneuvonta ja nopea puuttuminen vuokrarästeihin nähtiin asumisen onnistumisen kannalta tärkeinä. Verkostomaisen, rinnalla kulkevan, asukkaan tarpeista lähtevän työn lisäksi tarvitsemme myös erilaisia asumisyksiköitä ja sopivia, kohtuuhintaisia asuntoja. 

Työpajassa olivat mukana Helsingin Kaupunki, Sinivida, Pelastusarmeija, Sininauha, Suur-Helsingin Valkonauha sekä Y-Säätiö. Lämpimät kiitokset osallistujille! Jatkamme työpajatyöskentelyä syksyllä.