Y-Säätiön tuore tutkimushanke vähensi asukkaiden veden- ja energiankulutusta 

  • 14.6.2024
  • Uutinen

Y-Säätiön vedensäästötutkimus tutkii vuokralaisten kulutustottumuksia veden- ja energiankäytön suhteen. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden erilaisen vihreän tuuppauksen vaikutuksia: älykkään suihkupään ja aikaa mittaavan tiimalasin mahdollisia kustannus- ja ympäristövaikutuksia veden- ja energiansäästössä asumisessa. Tutkimus toi ilmi asukkaiden motivoimisen merkityksen vedenkulutuksen vähentämisessä ja ympäristöystävällisten ratkaisujen omaksumisessa.

Yhdessä kohti ympäristöystävällisempää arkea 

Vuokranantajilla on keskeinen rooli kestävän asumisen edistämisessä. Vuokranantajat voivat lisätä laajasti tietoisuutta asukkaiden kulutustottumusten ympäristövaikutuksista selkeällä viestinnällä, kannustuksella ja vahvoilla tutkimustuloksilla. Y-Säätiö haluaa vuokranantajana tukea vuokralaisiaan tekemään vastuullisempia valintoja jokapäiväisessä elämässä. 

Y-Säätiön vedensäästötutkimuksen lähtökohtana oli, että suihkussa käyminen kuluttaa huomattavan määrän vettä ja energiaa kotitalouksissa. Tarkoituksena oli sitouttaa asukkaita vihreään siirtymään tarjoamalla erilaisia työkaluja vedenkulutusta koskevan tiedon lisäämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tarjota suomalaisille vuokranantajille uusia työvälineitä kannustimien käytöstä ja kustannustehokkuudesta, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kestävän asumisen suunnittelussa. 

Elämäntapamuutoksen edistämistä vihreillä kannustimilla 

Sitran Resurssiviisaat kansalaiset -tutkimuksen mukaan elämäntapamuutoksen tekeminen voi olla haastavaa: vaikka suomalaisilla on myönteinen asenne kestävään elämäntapaan, harva kuitenkin pohtii riittävästi omien tapojensa ympäristövaikutuksia. Tämä ilmiö tunnetaan asenne-käyttäytymiskuiluna, jossa ekologiset asenteet eivät heijastu konkreettisiin tekoihin arjessa.  

“Psykologian ja käyttäytymistaloustieteen avulla voidaan kuitenkin kehittää tehokkaampia lähestymistapoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja asenne-käyttäytymiskuilun kaventamiseksi. Hyvä esimerkki tästä on tutkimuksessa käytetyt tuuppaukset eli nudge -menetelmät, jotka tarkoittavat hienovaraisia kannustimia, joilla voidaan ohjata ihmisiä toimimaan ympäristöystävällisemmin”, kertoo Y-Säätiön tutkija Elisabetta Leni. 

Tutkimukseen valittiin kaksi erilaista laitetta, joiden vaikuttavuutta testattiin tuuppauksen menetelmillä: imukupilla varustettuja tiimalaseja sekä digitaalisia ORAS Hydractiva -suihkupäitä. 

Oraksen käsisuihkussa on näyttö, josta käyttäjä näkee vedenkulutuksen, veden lämpötilan, veden lämmittämiseen käytetyn energian ja kestävyysluokituksen. Digitaaliseen suihkupäähän oli asennettu myös LED-valo, joka kertoi veden kulutustilaa samaan tapaan kuin liikennevalot. 

Tuuppaukset ovat toimiva työkalu 

Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että digitaalinen suihkupää vähensi asukasta kohden kylmän veden kulutusta päivässä 5,6 (-8 %) litraa ja kuuman veden kulutusta 5,1 litraa (-12 %). Tutkimustulokset osoittavat, että vaikutus oli erityisen voimakas nuorempien vuokralaisten, yksin asuvien sekä pääkaupunkiseudulla asuvien keskuudessa. 

Sen sijaan neljän minuutin tiimalasilla ei havaittu merkittäviä vaikutuksia veden- ja energiankulutukseen peseytymisen aikana. Digitaalisen suihkun takaisinmaksuajaksi arvioitiin 2,4 vuotta kahden hengen perheelle, mikä tekee siitä kustannustehokkaan investoinnin kestävien asumiskäytäntöjen edistämiseksi. 

Tutkimus osoittaa, että vedenkulutuksen seuranta todella vaikuttaa energian- ja vedenkulutuksen vähenemiseen ja laskee asumisen hiilidioksidipäästöjä neljä prosenttia asukasta kohden vuodessa.  

Kuvassa on Y-Säätiön kestävän kehityksen asiantuntija Tia De Godzinsky.
Kuvassa Y-Säätiön kestävän kehityksen asiantuntija Tia de Godzinsky.

“Vaikka vedensäästö itsessään ei aina merkittävästi vähennä päästöjä, lämmitetyn veden käyttöön kuluva energia on merkittävä tekijä ilmaston kannalta. Pienilläkin muutoksilla arjen rutiineissa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja vähentää ympäristövaikutuksia”, summaa Y-Säätiön kestävän kehityksen asiantuntija Tia de Godzinsky.