Y-Säätiö ja HSY kehittivät kestävän asumisen kummitoiminnan mallin

  • 16.12.2020
  • Uutinen

Y-Säätiö ja HSY ovat kehittäneet mallin kestävän asumisen kummitoiminnasta vuokrataloille. Malli on julkaistu opaskirjana, jossa kerrotaan, kuinka kestävää arkea voidaan edistää asukaslähtöisesti tapahtumien ja yhteistoiminnan avulla.

Kestävän asumisen kummitoiminnan tavoitteena on lisätä asumisen yhteisöllisyyttä ja ympäristöllistä kestävyyttä. Se rakennettiin yhteistyössä kahden Y-Säätiö-konsernin talon asukkaiden kanssa.

Hankkeen suunnitteluun, ideointiin ja tempauksiin osallistuivat Malminkartanossa sijaitsevan asumispalveluyksikkö Rukkilan sekä M2-Kotien Kilterinrinteen ja Kilterinaukion asukkaat. M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia.

Valmis kestävän asumisen kummitoiminnan malli tarjoaa asukkaille vinkkejä muun muassa ruoan, kuluttamisen ja liikkumisen kestävyyden edistämiseksi. Malli on osa ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

”Kummi-sana tarkoittaa sitä, että ihannetilanteessa kestävän asumisen toimintaa vetää talossa yksi nimetty henkilö eli kummi, mutta ilmankin pärjää jos asukkaat ovat muuten aktiivisia”, kertoo Y-Säätiön ja M2-Kotien asukaskoordinaattori Kaisa Nisula.

Asukkaat haluavat osallistua toimintaan oman kodin lähellä

Koronaepidemia esti osan hankkeen alkuperäisistä suunnitelmista, mutta kesällä pystyttiin järjestämään ulkona ja turvavälejä noudattaen erilaisia tapahtumia kuten pyörähuoltoa, elojuhlia ja suunnistusta talojen lähiluontoon. Kokeilujen ansiosta havaittiin, että ihmiset saadaan mukaan toimintaan silloin, kun se tapahtuu omassa pihapiirissä. Asukkailta saatiin muutenkin arvokasta palautetta nopeasti.

Esimerkiksi Kilterinrinteen ja Kilterinaukion asukkaat eivät innostuneet heille ehdotetusta kaupunkiviljelystä kerrostalon pihalla, mutta heidän ehdotuksestaan asukkaita autettiin sen sijaan alkuun parvekeviljelyssä. Myös koko perheen huomioiminen on kestävän asumisen kummitoiminnassa tärkeää.

”Järjestimme keppihevostyöpajan, jossa hyödynnettiin kierrätysmateriaaleja. Lapset innostuivat toiminnasta ja vetivät samalla vanhempansakin mukaan. Se oli hauskaa, sillä näin saimme myös muita kuin suomea puhuvia mukaan tempauksiin”, Nisula sanoo.

 

Opaskirjasta on julkaistu kaksi versiota: Toinen on suunnattu tuettujen asumisyksiköiden ja toinen vuokrataloyhtiöiden asukkaille ja työntekijöille. Opaskirjojen on tarkoitus toimia ideapankkina työntekijöille ja asukkaille mallin soveltamiseen.

Mallin esimerkkien kautta on mahdollista löytää ideoita monenlaisiin taloihin ja yhteisöihin.

Kestävän asumisen kummitoimintaan kuuluvat esimerkiksi kestävän ruoan kurssit, asukasviljelmät, kierrätyskilpailu, kestävään kulutukseen keskittyneet pihajuhlat, yhteiskäyttöpyörät, pyöränhuoltotempaukset ja retket ympäröivään lähiluontoon.

Tutustu kummitoiminnan oppaisiin vuokrataloyhtiössä ja tuetun asumisen yksikössä. 

Lue myös: Y-Säätiössä kokeillaan kestävän asumisen kummitoimintaa