Y-Säätiössä kokeillaan kestävän asumisen kummitoimintaa

  • 13.2.2020
  • Uutinen

Kummitoiminta on osa Ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa. Y-Säätiö on mukana ohjelmassa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on kannustaa asukkaita kestävään asumiseen. Kummitoiminnassa kestävän arjen neuvontapalvelut yhdistyvät asukaslähtöiseen toimintaan.

Kummikokeilussa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Y-Säätiö kehittävät yhdessä kestävän asumisen kummitoiminnan mallin, jota kokeillaan kahdessa Y-Säätiö-konsernin kohteessa.

”Hankkeeseen on valittu kaksi erilaista kummikohdetta. Mukana on Y-Säätiön omistama Rukkilan asumispalveluyksikkö Malminkartanossa sekä Myyrmäen Kilterin alueella sijaitsevat M2-Kotien kiinteistöt”, kertoo Y-Säätiö-konsernin tekninen isännöitsijä Liisa Sunila. M2-Kodit on osa Y-Säätiö-konsernia.

https://www.instagram.com/p/B7_OVHplXWG/

Yhteinen toiminta lisää ympäristötietoisuutta

Tarkoituksena on lisätä asukkaiden yhteisöllisyyttä ja ympäristötietoisuutta mukavalla yhteisellä toiminnalla. Kummitoimintaa tehdään tänä vuonna elokuuhun asti.

Asukkaat valitsevat keskuudestaan ympäristötiimin, joka toimii asukkaiden yhteisenä äänitorvena ja suunnittelee oman talon naapurustolle tarkoitettua ohjelmaa. Tapahtumien teemat liittyvät ruokaan ja biojätteisiin, viisaaseen kuluttamiseen ja kierrättämiseen sekä kestävään liikkumiseen ja lähiluontoon.

”Ensimmäisenä ovat käynnistyneet muun muassa ruokakurssit Marttojen kanssa!”, M2-Kotien asukastoiminnan koordinaattori Kaisa Nisula kertoo.

Tarkoituksena on, että jatkossa Y-Säätiö ja M2-Kodit pystyvät hyödyntämään tuloksia asukasyhteistyön kehittämisessä. Ajatuksena on myös monistaa hankkeessa käytettävää ympäristötiimimallia.

Seuraa kummitoiminnan etenemistä!

  • Twitterissä @KestavanKummi
  • Instagramissa @kestavanasumisenkummi

Lue lisää Kestävä kaupunki-ohjelmasta