Vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli säätiölle kasvun vuosi. Teimme töitä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vahvistimme asemaamme Suomen neljänneksi suurimpana vuokranantajana. Avaintekijänä asunnottomuuden poistamisessa on kohtuuhintaiset asunnot. Vuokra-asuntokantamme kasvoi viime vuonna 17 000:een.

Huomionosoituksena tekemästämme työstä saimme Asukasliitto ry:n jakaman tunnustuksen kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä ja aidosta yleishyödyllisyydestä.

Lisäksi monipuolistimme rahoituspohjaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

Vuosi 2018 oli Y-Säätiölle monella tavalla onnistunut. Vahvistimme asemaamme asunnottomuuden ennaltaehkäisyn puolesta puhujana ja Suomen neljänneksi suurimpana vuokranantajana. Huomionosoituksena tekemästämme työstä saimme Asukasliitto ry:n jakaman tunnustuksen kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä ja aidosta yleishyödyllisyydestä.

Y-Säätiö-konsernin vuokra-asuntojen kokonaismäärä ylitti 17 000 rajan. Asuntomäärää kasvattivat uudisrakentaminen ja yksittäisten asunto-osakkeiden ostot. Näkemyksemme mukaan asunnottomuus voidaan poistaa kahdessa hallituskaudessa rakentamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Laajensimme rahoituspohjaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Saatuja varoja käytetään uusien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen ja ostoihin.

Kansainvälinen kiinnostus Suomen Asunto ensin -mallia ja Y-Säätiötä kohtaan jatkui vilkkaana. Samalla Y-Säätiön asema
kansainvälisesti tunnustettuna asunnottomuuden vähentämisen asiantuntijana vahvistui ja yhteistyöverkostomme laajeni
myös uusiin ulkomaisin toimijoihin.

Asunto ensin -malli ei ole kuitenkaan ainoa keino vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Säätiön periaatteiden mukaisesti haluamme tukea myös asukkaidemme taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Tästä esimerkkinä vuonna 2018 käynnistynyt Uuras-
työllistymisohjelma, jonka tavoitteena on luoda uusia työmahdollisuuksia asukkaillemme.

Asumisneuvonta puolestaan on osoittanut merkityksellisyytensä häätöjen ja asukkaiden taloudellisten vaikeuksien ratkomisessa.
Lisäksi järjestimme lukuisia asukastapahtumia vahvistaaksemme asukkaidemme yhteisöllisyyttä. Y-Säätiön toiminnan vaikuttavuus
perustuu sekä säätiön sisäiseen yhteistyöhön että laaja-alaisiin kumppanuuksiin. Perinteisten kumppanien, kuten kuntien, lisäksi uusia kumppanuuksia on syntynyt esimerkiksi kiinteistökehityshankkeissa sekä palvelujen ja asumiskonseptien kehittämisessä.
Jatkamme aktiivisesti säätiön strategian mukaisia tavoitteita tukevien kumppanuuksien hakua.

Pidämme tunnustuksena työllemme myös sitä, että olemme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen suurin avustuksensaaja
vuonna 2019.

Juha Kaakinen
Y-Säätiön toimitusjohtaja

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018