Y-Säätiö-konsernille myönnettiin Ekokompassi-sertifikaatti

  • 1.11.2018
  • Uutinen

Y-Säätiö-konsernissa on pilotoitu käytännönläheistä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Nyt myönnetty sertifikaatti kertoo sitoutumisesta ympäristön huomioiviin kriteereihin.

Kuluneen vuoden aikana Y-Säätiö-konsernissa on pilotoitu käytännönläheistä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Nyt myönnetty sertifikaatti kertoo sitoutumisesta toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassi-kriteerien noudattamiseen.

Ekokompassin taustalla on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen hanke. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä pohjautuu vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin ja kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin.

”Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä tukee yrityksen ympäristötyötä”, kuvaa tekninen isännöitsijä Liisa Sunila.

Ekokompassi-sertifikaatti jaettiin Helsingin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa Pörssitalossa. Kuvassa tekninen isännöitsijä Liisa Sunila (vas.) Y-Säätiö-konsernista, apulaispormestari Anni Sinnemäki sekä asukashallinnon koordinaattori Kaisa Nisula M2-Kodeilta.

”Tämä ympäristöjärjestelmä keskittyy konkreettisiin toimenpiteisiin. Olemme sitoutuneet noudattamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kymmentä kriteeriä, jotka ohjaavat huomioimaan ympäristöä kaikessa toiminnassa.”

Myönnetty sertifikaatti kertoo, että asetettuja tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja toimenpiteitä on tehty. Sertifikaatin saaminen on kuitenkin vain yksi välietappi. Ympäristöjärjestelmän ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pilotointia pääkaupunkiseudulla

M2-Kotien Ekokompassi-pilottikohteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Näiden kiinteistöjen osalta tavoitteiksi on asetettu jätemäärän väheneminen, jätteiden lajittelun tehostuminen, energiatehokkuuden parantuminen ja uusiutuvan energian käyttö. Hyviksi havaitut käytännöt voidaan jatkossa ottaa käyttöön myös muissa M2-Kotien kiinteistöissä.

Y-Säätiön pääkonttori Helsingissä on myös yksi konsernin Ekokompassi-kohteista.

Ekokompassi-sertifikaatti myönnettiin Y-Säätiö-konsernille ja M2-Kodeille Helsingin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa Pörssitalossa keskiviikkona 31.10.2018. Sertifikaatit jakoi juhlavassa tilaisuudessa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Lisätietoja:
ekokompassi.fi